Z cloudových služieb IT bezpečnosti slovenské podniky najviac zaujíma on-line zálohovanie dát

27. 06. 2014 | Komentáre čitateľov [0]

Za najväčšiu prekážku zavedenia cloudových služieb 75 % firiem považuje možnosť zneužitia dát, zvyšuje sa záujem o správu cloudových služieb

Podľa  lokálneho prieskumu spoločnosti GFI Software, ktorý urobila v marci 2014 medzi partnermi predaja  spoločnosti GFI Česká republika a Slovensko, majú záujemcovia o cloudové služby najväčší záujem o on-line zálohovanie dát. Za najväčšiu prekážku rozšírenia služieb podniky považujú možnosť zneužitia dát mimo firmu, naopak kladne hodnotia možnosť správy cloudových služieb zo strany ich poskytovateľov. Na základe prieskumu bolo zistené, že slovenské organizácie zvažujúce presun svojho IT do cloudu dávajú najväčšiu prednosť službe on-line zálohovania (35 % všetkých respondentov), čo je nasledované monitoringom dostupnosti IT infraštruktúry (32 %), filtrovaním elektronickej pošty (27 %), archivovaní e-mailov (19 %), správou softwarových aktualizácií (14 %) a riadením antivírusov (11 %). Za najväčšiu prekážku nasadenia cloudových služieb považujú slovenské podniky možnosť zneužitia dát, keď nebudú „doma“ (75 %). K ďalším sa radia obavy z nedostupnosti služieb či dát (výpadok internetu, poskytovateľa služby a pod. – 43 %) a pomalá dostupnosť dát cez internet (24 %). Naopak, právne predpisy vyplývajúce z podnikania vo špecifickom odvetví sú prekážkou iba pre 11 % podnikov.  

„V mnohých podnikoch stále pretrváva mýtus, že dáta fyzicky uložené v podnikovej infraštruktúre sú vo väčšom bezpečí než dáta uložené v cloude – pritom opak je pravdou,“ povedal Martin Říha, riaditeľ pre stratégiu v spoločnosti GFI Česká republika a Slovensko. „Nie je veľkým prekvapením, že najviac podnikov by preferovalo presunúť do cloudu on-line zálohovanie – na základe najnovších hrozieb typu Cryptolocker sa o túto službu, ktorá podobné hrozby eliminuje, zaujíma stále viac zákazníkov.“

S nárastom počtu cloudových služieb tiež rastú požiadavky zákazníkov na správu nimi využívaných cloudových služieb. 56 % partnerov potvrdilo záujem o správu cloudových služieb zo strany zákazníkov, pričom 32 % ju poskytuje zadarmo a 24 % si účtuje dodatočné poplatky za administráciu. 


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.