Slovenský trh IT služieb je jeden z najvyspelejších v regióne

04. 11. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Aj keď sa Slovensko svojou veľkosťou radí až do druhej polovice krajín regiónu strednej a východnej Európy, zrýchlenie ekonomického rozvoja, aké krajina zaznamenala za posledných desať rokov, umožnilo modernizáciu spoločnosti, pritiahlo významné zahraničné investície a zároveň umožnilo Slovensku vstúpiť do eurozóny oveľa skôr ako podstatne väčším krajinám ako je Poľsko, Česká republika a Maďarsko.

Tento článok je platený Objednajte si platený prístup

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie