Líce a rub projektového manažmentu v štátnej správe

02. 12. 2009 | Komentáre čitateľov [21]

Riadenie projektov v štátneju správe

V príspevku sú zhrnuté viacročné skúsenosti vedúceho projektového manažéra z riadenia významných projektov v štátnej správe. Vychádzajúc z konkrétnych poznatkov odkrýva realitu projektového riadenia, dosiahnuté výsledky i existujúce rezervy v prístupe k manažovaniu veľkých projektov.

Zuzana Kajanová

 

WEBCAST

PDF
 

Napísať komentár
Zimný energetický balíček – ako ďalej…
28.11.2019

  • Zimný energetický balíček
  • Elektromobilita & batérie
  • Projekty smart metering & smart grid