Líder? Túžba verzus realita ...

29. 01. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Jednou z najdôležitejších potrieb človeka je cítiť sa potrebný a užitočný. Bolo by zaujímavé vyhodnotiť koľko zamestnancov hodnotí svojho šéfa ako prínos a koľko ako brzdu a zbytočný náklad pre firmu, ktorý treba eliminovať...

Aký je rozdiel medzi tímom a pracovnou skupinou? Dôvera – na čom stojí a padá úspešný tím? Úlohou lídra je vytvoriť prostredie pre dosahovanie výsledkov. Aký je rozdiel medzi strachom a prirodzeným rešpektom? Reality check. Čo ak by všetci v tíme boli ako ja… ???

 

WEBINAR

 

Napísať komentár
Workshop: Ako zvýšiť tržby z predaja krabicového softvéru alebo SaaS


4.9.2919, Bratislava

Obsah workshopu:

  • Na ktoré informácie sa sústrediť pri prezentácii softvéru
  • Ktoré informácie rozhodujú o predaji
  • Delenie obchodníkov, typológia
  • Odmeňovací systém a motivácia
  • Za akú cenu sú ochotní zákazníci kúpiť softvér
  • Rôzne kanály predaja (e-commerce, call centre, sales force),
  • Kritériá určujúce použitie konkrétneho predajného kanála