Príprava projektov – kľúč k úspechu

14. 10. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Meranie úspešnosti projektov sa odvíjalo od tradičných elementov projektu: zdroje, čas a výsledok. Inými slovami: projekt sa pokladal za úspešný, ak sa podarilo v plánovaný čas zrealizovať 100 % plánovaného rozsahu projektu s použitím plánovaných zdrojov (ľudských a peňažných). Tento typ sledovania úspešnosti projektov možno nazvať vzhľadom na rozšírenie používania týchto kritérií ako „tradičné kritériá úspešnosti“. Mnohé organizácie takto vyhodnocujú úspešnosť projektov aj dnes a nie je to nesprávne. Ukazovatele úspešnosti sú podmienené účelom projektu a dôvodom, prečo ich sledujeme. Práve tieto tri sú základnými ukazovateľmi úspešnosti. Nie však úspešnosti projektu ale procesu projektu samotného.

Tento článok vyžaduje prihlásenie. Prihláste sa prosím.
Ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie