Projektový manažér - hrdina, alebo obeť prehnaných očakávaní?

30. 04. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

V dnešných časoch moderného manažmentu má svoje nezastupiteľné miesto aj projektový manažment. V rámci vývoja svetových trendov posledných desaťročí získal projektový manažment významnú pozíciu pri dosahovaní firemných cieľov. Dnes môžeme povedať, že to platí aj pre slovenské pomery. Je to náhoda, pokrok alebo len kopírovanie toho, čo sa deje vo svete? Odpoveď nám najlepšie poskytne prax a realita biznis prostredia.

Mnohí manažéri tvrdia, že projektový manažment je nevyhnutnosťou. Prečo? Dôvodov by sme našli určite niekoľko desiatok, ale ich spoločný základ sa skrýva v samej podstate projektového manažmentu. Projekty nevznikli samoúčelne, ale ako reakcia na náročné podmienky a výzvy neustále sa meniaceho biznis prostredia. Dosahovanie firemných cieľov v dnešnom biznis prostredí, ktoré navyše významne poznačil posledný krízový vývoj nie je vôbec jednoduché. Medzi základné črty projektov patrí ich jedinečnosť, komplexnosť a potreba riešiť úlohy a problémy, ktoré sme predtým ešte neriešili. A aby toho nebolo málo, tak dosahovanie želaných riešení sprevádza neistota, neustála prítomnosť rizika a veľakrát takmer permanentné zmeny.
Už len pri rýchlom vyhodnotení spomínaných faktov si aj skúsený manažér položí otázku, či je to vôbec možné zvládnuť. Prax ukázala, že tradičné techniky manažmentu sa v takýchto situáciách stávajú neúčinnými. Mohli by sme povedať, že na druhej strane stojí projektový manažment. Jeho účinné techniky, procesy a nástroje sa pokladajú za účinný balík, ktorého pomocou týmto nástrahám dokážeme efektívne čeliť.

ČO JE PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Je dôležité definovať, čo projektový manažment je. Metód je viacero a zrelosť firmy v rámci projektového manažmentu nie je otázkou pocitov. Úroveň zavedenia a využívania projektového manažmentu dnes vieme merať. Nie je nič horšie, ako keď sa firma hrdí tým, čo nemá a ešte si myslí ako je na tom dobre. Pripomenulo mi to skúsenosť mojej známej, ktorá po vyštudovaní vysokej školy nastúpila vo firme, kde bolo zamestnaných okrem majiteľa ešte päť projektových manažérov. Každý riadil len sám seba a aj v tom mal obrovsky potenciál. Keď sa moja známa spýtala, čí aj ona bude projektová manažérka s tým, že tvrdila majiteľovi, že nemá s projektovým manažmentom žiadne skúsenosti, odpovedal jasne: „Sme progresívna firma, ja ti dám na vizitku čo len budeš chcieť.“ Aha, takže takto dnes vznikajú projektoví manažéri, povedala si a skúsila to. Po pol roku mi povedala, že sa síce hrdí na vizitke titulom projektový manažér, ale jej reálna práca pripomína fungovanie a náplň práce asistentky. O ďalších šesť mesiacov mala novú prácu a táto skúsenosť jej zostala ako odstrašujúci príklad toho, ako sa dnes človek môže ľahko stať projektovým manažérom, aj keď nechce.
Na Slovensku máme obrovský potenciál vo vzdelávaní projektových manažérov. V čom? Na to sa pozrieme v ďalších riadkoch.

Viac v priloženom pdf

Napísať komentár