Riadenie projektov v súčasnosti – výzvy a príležitosti

12. 01. 2010 | Komentáre čitateľov [20]

Aké aktuálne sú výzvy a príležitosti riadenia projektov? Ešte nedávno si mohli firmy dovoliť predĺžiť projekt (kvôli zlému riadeniu alebo z iných dôvodov) o niekoľko týždňov, mesiacov či dokonca rokov, investovať doň oveľa viac ako sa pôvodne plánovalo atď. V súčasnosti je riziko, že zle riadený projekt firmu „položí“, oveľa vyššie.

Je ťažšie dostať sa k „náhradným“ zákazkám, dodatočnému kapitálu atď. Aby sme toto riziko obmedzili, je nevyhnutné oveľa dôslednejšie ako v minulosti dodržiavať štandardy a best practices projektového riadenia. Súčasne treba ísť dopredu, nedržať sa iba v zabehaných koľajach, ale oboznamovať sa s novými a inovovanými postupmi i metódami v oblasti projektového riadenia aj mimo neho a vhodným spôsobom ich využívať.

SIAHNUŤ PO OSVEDČENÝCH ŠTANDARDOCH

Súčasnosť zároveň ponuka príležitosti tým, ktorí sú pripravení a schopní zmeniť sa k lepšiemu. Vôľa na zmenu, ktorú guru change managementu John P. Kotter pokladá za prvý nevyhnutný krok k úspešným zmenám, je totiž tým silnejšia, čím horšia je situácia, v ktorej sa nachádzame. Keď je tento pocit naliehavosti v organizácii dostatočne silný, bude možné uskutočniť aj zásadné zlepšenia vyžadujúce si radikálne zmeny myslenia, nielen konania a/alebo použitie neortodoxných progresívnych metód a nástrojov.

Napísať komentár