Štyri odporúčania na ceste vpred

27. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Najprv by sme si mali odpovedať na otázku, kto sú IT odborníci a IT zamestnávatelia. Myslím si, že v dnešnej dobe má toto vymedzenie oveľa menej ostré hranice ako v minulosti. Mne osobne sa páči definovanie IT odborníkov a IT rolí, ktoré vyplynulo z rozsiahleho výskumu publikovaného v [1]. Z tohto výskumu vyplýva mnoho iných záverov týkajúcich sa potrieb a nárokov zamestnávateľov na absolventov.

Najprv by sme si mali odpovedať na otázku, kto sú IT odborníci a IT zamestnávatelia. Myslím si, že v dnešnej dobe má toto vymedzenie oveľa menej ostré hranice ako v minulosti. Mne osobne sa páči definovanie IT odborníkov a IT rolí, ktoré vyplynulo z rozsiahleho výskumu publikovaného v [1]. Z tohto výskumu vyplýva mnoho iných záverov týkajúcich sa potrieb a nárokov zamestnávateľov na absolventov. Žiaľ, neviem o tom, že by sa v Slovenskej republike uskutočnil podobný výskum a to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že nielen moja odpoveď na položenú otázku bude iba subjektívny, exaktným výskumom nepodložený názor. Nepoznáme „celospoločenské“ potreby a nepoznáme ani spätnú odozvu praxe na absolventov, ktorí opúšťajú naše univerzity a vysoké školy.

Prvé odporučenie: Urobiť v SR výskum podobne zameraný ako je publikovaný v [1].

Som predstaviteľ fakulty, ktorá nemá akreditovaný IT študijný odbor. My sme, ešte pred tým, ako to výskumníci z Gartnera začali publikovať (napr. [2] ) intuitívne zistili že prax potrebuje „versatilistov“ (t. j. univerzálnych odborníkov). Áno, je výborné, keď je absolvent čo najuniverzálnejšie pripravený na riešenie praktických úloh nástrojmi na úrovni doby. Konkrétne – absolvent Ekonomickej fakulty UMB, študijný odbor Financie bankovníctvo a investovanie, má výberom blokov predmetov možnosť počas štúdia absolvovať asi 20 informaticky zameraných predmetov. Tým získava „versatilistickú“ konkurenčnú výhodu oproti kolegovi, ktorý predmety neabsolvoval. Informaticky zamerané predmety sú aplikované na potreby študijného odboru, v záverečných prácach (seminárnych, bakalárskych, diplomových) študenti riešia úlohy študijného odboru s vedomosťami a pomocou celosvetovo používaných informačných systémov. Uplatnenie takýchto absolventov nie je regionálne, ale globálne a oveľa širšie ako by mali, keby absolvovali iba predmety „čistého“ odboru.

Napísať komentár