Právne aspekty ochrany osobných údajov v aplikáciach

17. 04. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Prednáška približuje a vysvetľuje právnu problematiku ochrany osobných údajov podľa 428/2002 a nasl. úprav, zaoberať sa spôsobmi monitorovania v podnikoch na ochranu dát, používanie podnikových systémov pre aj súkromné účely zamestnancov, posielanie súkromných mailov s osobnými informáciami z podnikového alebo cudzieho prostredia, používanie internetu v podnikoch (aj súkromne), právne problémy ochrany dát v rozľahlých sieťach a internete, kde sa riešia, aké boli výsledky už uzatvorených sporov, ako prihliadajú súdy na túto problematiku, čo je dôležité pre dokazovanie na obidvoch stranách (užívateľ vs. poskytovateľ), čo je potrebné urobiť predom (napr. zmluvné dojednania), aby bol užívateľ alebo poskytovateľ právne čistý.

Tento článok vyžaduje prihlásenie. Prihláste sa prosím.
Ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.

Workshop: Ako zvýšiť tržby z predaja krabicového softvéru alebo SaaS


4.9.2919, Bratislava

Obsah workshopu:

  • Na ktoré informácie sa sústrediť pri prezentácii softvéru
  • Ktoré informácie rozhodujú o predaji
  • Delenie obchodníkov, typológia
  • Odmeňovací systém a motivácia
  • Za akú cenu sú ochotní zákazníci kúpiť softvér
  • Rôzne kanály predaja (e-commerce, call centre, sales force),
  • Kritériá určujúce použitie konkrétneho predajného kanála