Úloha finančných riaditeľov je významnejšia a viac strategická

13. 06. 2013 | Komentáre čitateľov [0]

Spoločnosti Oracle a Accenture sponzorovali celosvetový prieskum spoločnosti Longitude Research, ktorý mal za cieľ zistiť, ako sa zmenila úloha CFO vo svetových spoločnostiach. Výsledky výskumu sú publikované v správe „Finanční riaditelia ako katalyzátor zmeny“ („The CFO as Catalyst for Change“). Prieskum, ktorého sa zúčastnilo celkom 930 osôb na pozícii CFO, z ktorých 525 bolo z Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA), odhalil, že počas posledných troch rokov začali finanční riaditelia viac ovplyvňovať dianie vo firme a firemnú stratégiu. Pre finančný manažment sa tak objavilo viac príležitostí, ako naštartovať zmenu v celej štruktúre spoločnosti a nielen iba v oblasti financií.

Kľúčové zistenia prieskumu:

• Úloha finančných riaditeľov je významnejšia a viac strategická: 68 % respondentov uviedlo, že ich strategický vplyv sa počas posledných troch rokov zvýšil, 64 % tvrdí, že vzrástla ich zodpovednosť za vytvorenie a implementáciu stratégie a 46 % poukazuje na to, že sa zvýšila ich úloha v transformácii biznisu.

• Rad problémov bráni finančným riaditeľom, aby plne rozvinuli potenciál svojich strategických schopností: Aj keď sa strategický vplyv CFO zvýšil, iba tretina opýtaných mala vedúcu úlohu vo formulácii stratégie. Len 25 % potom hralo hlavnú úlohu v realizácii stratégie. Za najväčšiu prekážku považuje 37 % z opýtaných zložitosť ekonomického prostredia. Hneď za ňou sa umiestnil nedostatok času, ktorý uviedlo 33 % respondentov.

• Niektorí finanční riaditelia sa obávajú, že ďalšie znižovanie nákladov by mohlo ohroziť rast: Hlavné priority pre CFO v priebehu posledných troch rokov boli ziskovosť, riadenie nákladov, cash flow a pracovný kapitál. Finanční riaditelia si ale uvedomujú, že tieto nástroje môžu byť v budúcnosti menej účinné.

• Finanční riaditelia si uvedomujú, že technológia je zásadným nástrojom, ktorý im pomáha naplniť ich úlohu: Keď dostali CFO otázku, kde by mohli zlepšiť svoju šikovnosť a schopnosti, čo sa týka agendy nákladov a rastu, tak znalosti technológie radili hneď na druhé miesto za znalosti v odbore. 82 % opýtaných finančných riaditeľov tiež uviedlo, že začali v posledných troch rokoch viac spolupracovať so svojím CIO, čo je ďalším indikátorom, že sa technológia stala kľúčovou a nevyhnutnou pre finančné oddelenie.

• Finanční riaditelia kladú z hľadiska rastu väčší dôraz na nové technológie: Poznatky zo spoločnej štúdie podčiarkujú rastúci význam finančných riaditeľov, ktorí sa viac zapájajú do využívania nových technológií, ako sú big data, cloud computing, mobilné a sociálne médiá a vidia v nich podmienku rastu. 75 % respondentov považuje prístup k informáciám za hlavný hnací motor organizačných zmien. 57 % respondentov považuje investície do big data a analýz za hlavnú konkurenčnú výhodu.

• Podľa finančných riaditeľov je nutné sa zamerať na inovatívne technológie namiesto IT údržby a integrácie: Na otázku, ktoré technické aspekty ich spoločnosti im prirábajú najväčšie starosti, respondenti zaradili medzi tri najväčšie: náklady na údržbu, náklady na integráciu a nedostatočnú integráciu medzi systémami. Na to, aby mohli lepšie realizovať strategické, prevádzkové a profesijné ciele, potrebujú presunúť pozornosť na technologické inovácie a projekty na to určené.

Podporné citácie

„CFO boli vždy neoddeliteľnou súčasťou úspechu biznisu, ale za niekoľko posledných rokov môžeme vidieť, že sa ich úloha rozšírila za hranice tradičných finančných disciplín, zahrňujúce ich väčšiu iniciatívu v obchodnej stratégii,“ povedal John O’Rourke, viceprezident produktového marketingu Oracle. „Ako ukazuje štúdia, finanční riaditelia zaznamenali, že ich úloha vzrástla, ale stále je tu priestor na rozšírenie ich vplyvu vnútri spoločnosti a väčšie využitie ich schopností. Technológie môžu napomáhať finančným riaditeľom uvedomiť si svoj potenciál a my dúfame, že tento proces pomôžu uľahčiť poznatky získané z prieskumu.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.