Zmluvné vzťahy v oblasti IT - ako vyriešiť prvý a druhy softvérový problém?

06. 12. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Príspevok sa venuje identifikácii, popisu a analýze prvého a druhého softvérového problému.

Prvý softvérový problém: počítačový program v/s softvér. Druhy softvérový problém: Softvér a …? Licenčná zmluva, licenčná zmluva koncového užívateľa alebo licencia – je to isté ??? Právne východiská rozdielu pri zmluvnej úprave práv k počítačovému programu (ako predmet autorského práva) a k softvéru ako „tovaru“, ktorý môže obsahovať viacero autorsko-právnych predmetov, ale aj ďalších súčastí chránených inými právnymi inštitútmi. Používanie zastrešujúceho pojmu „licencia“ v každej IT zmluve, avšak zabúda sa na právne rozdiely medzi licenciou podľa autorského práva, medzi licenciou koncového užívateľa (tzv. quasi licencia) a pojmom „počet licencií“, ktorým sa vyjadruje oprávnenie používať určitý softvér na určitom počte počítačov…

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát, advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala

PDF

WEBINAR


Napísať komentár