Zodpovednosť za nedostatky a chyby pri dodávke IT služieb

18. 11. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Predmetom prezentácie je vymedzenie softvéru ako predmetu právnych vzťahov, najmä posudzovania odpovedí na otázky, týkajúce sa zodpovednosti za nedostatky a za škodu z titulu chybného softvéru.

V prednáške sa vymedzíla aj otázka chybného softvéru a prípadných vzťahov zodpovednosti poskytovateľa softvéru. Rozobrala sa aj otázka, ktoré predpisy sa aplikujú na obchodné vzťahy zodpovednosti z dôvodu chýb v softvéri a tiež špecifík nárokov. Záverečná časť prezentácie sa venovala zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne dodaním chybného softvéru.


Mgr. Michaela Šurmanová, Mgr. Ondřej Knebl, advokáti, advokátska kancelária BBH

 

PDF

WEBINAR

 

Galéria obrázkov


Napísať komentár