Manažment znalostí

Rozvoj pracovníkov malých a stredných podnikov v období celosvetovej hospodárskej…

V čase celosvetovej hospodárskej krízy mnohé slovenské podniky vnímajú vzdelávanie ako nadbytočný luxus. Klasické prístupy ku firemnému vzdelávaniu predstavujú investície s nejasným finančným…
Čítať celý článok »

Rozvoj pracovníkov malých a stredných podnikov v období celosvetovej hospodárskej krízy

Ak škola hrou, tak prečo nie počítačovou?

Do vzdelávania čoraz viac vnikajú nové prístupy a techniky, ktoré sa usilujú pripraviť pre účastníkov školení príťažlivejšie prostredie, ale aj prívetivejšie podanie samotného vzdelávacieho…
Čítať celý článok »

Ak škola hrou, tak prečo nie počítačovou?

Hovoríme s Janom Mühlfeitom, Chairman Europe Microsoft Corporation

Krajiny si budú konkurovať najmä tým, ako budú schopné odomknúť ľudský potenciál

Startupy ako intelektuálny tmel univerzít a biznisu * Nezastupiteľná úloha venture kapitálu…
Čítať celý článok »

Hovoríme s Janom Mühlfeitom, Chairman Europe Microsoft Corporation

Máme na viac, ako len byť montážnou dielňou Európy

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť Dušan Čaplovič: Využiť krízu na rozhodné kroky, s ktorými sme v minulosti váhali

Zaostávame v investíciách do vzdelávania, vedy…
Čítať celý článok »

Máme na viac, ako len byť montážnou dielňou Európy

Archív článkov »

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík