Najlepším Projektom roka 2016 je Open Telekom Cloud spoločnosti T-Systems Slovakia

26. 10. 2016 | Komentáre čitateľov [0]

Štvrtý ročník súťaže Projekt roka 2016, ktorý vyhlasuje slovenská Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter v spolupráci s portálom efocus.sk, pozná svojho víťaza. Stal sa ním projekt T-Systems Slovakia Open Telekom Cloud.

Cieľom súťaže je prezentovať  príklady úspešného zvládnutie celého procesu riadenia projektov, ktorý rozhodujúcou mierou ovplyvňuje dodržanie celkových nákladov a plánovanú implementáciu. Prieskumy v oblasti projektového riadenia v SR nám hovoria, že takmer 15 percent projektov prekročí rozpočet o 21 až 50 perc.  a  až 30 percent projektov prekročí stanovený termín o viac než 20 perc. V termíne a v rozpočte skončí len každý druhý projekt!  Nominované projekty reprezentujú to najlepšie, čo sa z hľadiska projektového riadenia  na Slovensku zrealizovalo.

Víťazný projekt – Open Telekom Cloud - priniesol na globálny trh riešenie, ktoré je zákaznícky orientované, má veľkú dávku inovácie a je svojim spôsobom senzáciou na cloudovom trhu.

IDE O PRVÚ EURÓPSU ALTERNATÍVUA PRE SPOLOČNOSTI, KTORÉ POUŽÍVAJÚ CLOUD RIEŠENIA

• CENA JE O 15% NIŽŠIA AKO U NAJVÄČŠIEHO KONKURENTA – AMAZON-u

• BEZPEČNOSŤ DÁT JE CHRÁNENÁ VEĽMI PRÍSNYM NEMECKÝMI PRÁVNYMI NORMAMI – AUTOMATICKY, BEZ OHĽADU NA LOKÁCIU ZÁKAZNÍKA + kombinácia bezpečnostných certifikácií: TUV trusted cloud, CSA STAR, ISO, ESARIS, Trusted Cloud

• ŠPECIÁLNY CONCEPT ZAVEDENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ – zákazník nemusí používať dodatočné opatrenia

• NEUSTÁLE ROZŠIROVANIE – pribúdanie nových funkcionalít, neustály vývoj v spolupráci s open stack komunitou a požiadavkami zákazníkov

• SPOJENIE T-SYSTEMS + HUAWEI – to najlepšie z oboch firiem prináša jedinečné riešenie

• 99,95 % DOSTUPNOSŤ

• ATRAKTÍVNE PLATOBNÉ MODELY, PRE RÔZNE POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKOV – mesačné, flexibilné – zákazník platí len za to, čo reálne využil.

Nie je bez zaujímavosti, že tento náročný projekt riešil multikultúrny tím,  v projektovom tíme sa stretli špecialisti z Maďarska, Slovenska, Číny a Nemecka.

Trojicu najlepších projektov v SR z pohľadu projektového riadenia dopĺňajú projekty Všeobecnej zdravotnej poisťovne „Online prepojenie s registrami informačného systému verejnej správy – časť register fyzických osôb“ a projekt Slovak Telekom „Big data monetization“.

..........

predstavenie najlepšieho projektu

Galéria obrázkov

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.