No risk, no project: riadenie rizík ako súčasť projektového riadenia

12. 01. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Kúpili by ste si nový automobil bez airbagu a bezpečnostného pásu? Nie? Je to preto, lebo ste si istí, že budete mať fatálnu haváriu? Tiež nie?

Tak prečo radšej neušetriť peniaze za bezpečnostnú výbavu, ktorá sa oplatí iba v prípade, že sa niečo naozaj stane? Pretože, aj keď je pravdepodobnosť, že sa niečo také prihodí veľmi nízka, chcete si byť istý, že vy aj vaši blízki budete maximálne ochránení.
Podobne to funguje aj pri projektoch. Nikto neočakáva, že riziká nastanú a už vôbec nie na jeho projekte. Napriek tomu by malo byť samozrejmosťou nasadenie riadenia rizík, pre prípad, že „Worst case” scenár sa naozaj stane realitou.

PROJEKTY SÚ VÝNIMOČNÉ A PRETO RISKANTNÉ

Projekty sú úlohy so špeciálnymi vlastnosťami. Sú technicky a organizačne komplexné, riešia často nové témy a majú veľký význam a dopad na celú organizáciu.
Každý, kto už na nejakých projektoch pracoval vie, že keď projekt začína, nikto si pri stanovovaní cieľa a vytváraní prvých plánov nemôže byť istý, že sa ciele dosiahnu podľa plánu, plánované prostriedky postačia a všetky termíny sa dodržia. Prečo? Problémom projektových plánov je, že vychádzajú z údajov, ktoré sa nachádzajú v budúcnosti. Vyhlásenia typu: „Ako mám vytvoriť projektový plán, nie som predsa jasnovidec“ sú nanešťastie veľmi časté. Pravidlo, ktoré je pre mnohých ešte stále nové a nepochopiteľné, hovorí – Aj zlý plán je lepší ako žiadny. Bez jasného ohraničenia sa nedá žiadny projekt začať. A preto pracujeme s predpokladmi a odhadmi.

S postupom projektu však neustále získavame nové informácie. Tieto poznatky a znalosti môžu viesť k tomu, že projekt (jeho hranice a súvislosti) a jeho plány prispôsobujeme, modifikujeme a spresňujeme. Projektový plán je vlastne živý dokument, ktorý je vo finálnej podobe až po ukončení samotného projektu.

Napísať komentár