Programové riadenie portfólia projektov

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

*Je úlohou manažmentu neustále sa usilovať o zmenu. Vždy je čo zlepšovať a uspokojenie sa so stavom vedie k postupnému úpadku. Zabehané postupy zrejme zvládne aj stredný manažment a najvyšší manažment organizácie primárne plánuje a realizuje zmeny. Ak to top manažér nerobí, je zbytočný. Zmeny sa spravidla realizujú projektom. V prostredí zložitých a komplexných zmien aj niekoľkými projektmi rôzneho rozsahu, pretože niet úspechu bez zmeny a niet kvalitatívnej zmeny bez riadeného projektu.*

Spúšťačov zmeny je veľa. Svet okolo sa mení neustále. V súčasnosti väčšinu nášho manažérskeho úsilia venujeme práve prispôsobeniu sa zmenám vôkol. Kto sa dokáže rýchlejšie a pružnejšie prispôsobiť, pokladá sa za víťaza tejto hry, ktorá sa hrá bez ohľadu na našu vôľu.
S veľkou zmenou vždy nevyhnutne súvisí komplexnosť a riziko a zvyčajne aj mnoho vzájomných závislostí a súvislostí, ktoré treba riadiť a konflikty priorít, ktoré

RIADENIE ZMIEN

Proces zmeny sa typicky začína strategickou iniciatívou alebo politikou, v ktorej sú definované požadované výsledky. Tieto výsledky formulujú víziu jedného alebo viacerých projektov a programov. Každý program musí sledovať svoju víziu!
Program manažment je o riadení neistôt. Často obsahuje zmeny v kultúre, štýle a osobnosti organizácie, a v takom prípade musí byť zohľadnený tiež ľudský faktor. Kým projekty sú dobre definované časti s určeným výstupom, prostredie programu je determinované a definovanéoveľa menej. Projektový manažment (sústreďujúci sa na výstupy) a programový manažment (sústreďujúci sa na výsledky) sú komplementárne.
Projektom teda riadime partikulárnu zmenu vo forme žiadaných produktov alebo služieb, ktorých výsledkom je nová vlastnosť. Programom riadime komplexnú zmenu vo forme žiadaných prínosov, ktorých výsledkom je nová schopnosť. Je zrejmé, že nová schopnosť (organizácie) sa skladá z niekoľkých nových vlastností (organizácie).

Napísať komentár