Sedem pravidiel spolupráce

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

*Konflikt v projekte môže byť silou na konštruktívnu zmenu, ale odporca manažérskeho štýlu môže erodovať tímovú dôveru. Pochopenie tohto kľúčového rozdielu je časťou efektívneho riadenia projektu. Tu je sedem základných teambildingových kompetencií, ktoré by mali líderske projekty vlastniť – alebo sa usilovať o ich aplikáciu.*

Medzinárodný inštitút partnerstva definuje partnerstvo ako „dvoch alebo viacerých jedincov, organizácie alebo komunity, pracujúcich spolu, ide o kooperáciu, napriek ich odlišnostiam, smerom k vzájomnému priaznivému výsledku“. Či pre špecifické projekty, strategickú iniciatívu alebo alianciu, partnerstvo je podstatnou ingredienciou v efektívnom projektovom riadení a v riadení portfólia. Nanešťastie príliš často chýba v realizácii. Keď spolupráca zlyhá, veľakrát to nie je preto že členovia tímu nechceli spolupracovať ale zvyčajne ich vodcovia (vedúci) nevedeli, ako dopomôcť k účinnej spolupráci. S touto myšlienkou, prichádza sedem základných kompetencií pre projektovú exekutívu a vodcovstvo, ktoré je živnou pôdou pre tímovú prácu.

1. VODCOVSTVO

Buď dôveryhodný vodca. Táto kompetencia predurčuje schopnosť efektívneho vedenia tímu k úspešnému splneniu cieľa. Vodca je definovaný ako niekto, kto má nasledovníkov. Následovníctvo je 100 % úspechu. Členovia tímu sa rozhodnú nasledovať vodcu, pretože veria, že líder dovedie tím k úspechu. Čím viac dôvery máte ako „vodca“ tímu, tým schopnejší budete podieľať sa na vízii vedúcej k úspechu. Pretože vám dôverujú, budú vám pomáhať naplniť túto víziu. Strach a dôvera nemôžu existovať spolu. Ako vodca sa musíte zbaviť strachu (stále po malých častiach) vo vnútri tímu. Strach bráni v tom aby si sa stal lídrom, ktorému dôverujú.

Napísať komentár