Šesť princípov, ako manažovať tímy

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Ak ste nováčik v projektovom manažmente, nemusíte sa cítiť pohodlne pri manažovaní ľudí, u ktorých nemáte autoritu. Práca je čiastočne prácou manažéra, čiastočne vyjednávača, čiastočne komunikanta a čiastočne vodcovstva. Tu je šesť základných bodov, ako zostať na vrchole počas tímových zmien

Projekt sa len tak „nestane“, vytvoria ho ľudia – a prácou projektového manažéra je zabezpečiť, aby ľudia mali čas, zručnosti, pomôcky a potrebnú motiváciu na to, aby dokončili projektovú úlohu. K úspešnému manažovaniu projektu potrebujete úspešne manažovať ľudí. Niektorí projektoví manažéri prirodzene vychádzajú dobre s ľuďmi, niektorí trochu zápasia. Ak nespolupracujete dobre s ľuďmi, pravdepodobne by ste mali vždy začať vkladať emócie do projektového manažmentu.
Ak ste nováčik v projektovom manažmente, alebo nový v manažovaní všeobecne, nebudete sa cítiť dobre pri manažovaní skupiny, ak nemáte autoritu. V tomto prípade by ste si mali zhodnotiť materiál, ako manažovať vysoko efektívne tímy a mali by ste hľadať radu a pomoc od skúsených projektových manažérov. Možno povedať, že existujú určité všeobecné problémy projektových manažérov vťahujúcich sa do manažovania tímov, a pár nasledujúcich bodov vám ukáže, ako prejsť cez tieto problémy.

PODEĽTE SA O INFORMÁCIE
V informáciách je sila, preto sa podeľte o informácie so svojím tímom. Splnomocníte ich tým na ich prácu a rozviniete cestu vzájomnej dôvery, ktorá vám pomôže v ťažkých časoch. Ak nechcete zdieľať určité informácie, povedzte im to radšej postupne. Na druhej strane, podeľte sa o také množstvo informácii, ktoré je rozumné a rozvážne. Obmedzenosť informácií časom zničí projekt.

NÁJDITE CESTU, AKO MOTIVOVAŤ
Často sa vyskytujú argumentácie, že neexistuje reálna motivácia, pracovníci sa musia motivovať sami. To znamená, že existujú veci, ktorými môžete inšpirovať iných, aby urobili dobrú prácu pre váš projekt. Nájdite cestu, aby ľudia v tíme vedeli, že ich prínos je významný a adekvátne ohodnotený. Dajte im vedieť, že rozumiete ich situácii (ak pracujú nadčas aby dokončili prácu, atď.). Poďakujte sa ľuďom za malé ako aj veľké prínosy k projektu. Nájdite cestu, ako sa vyrovnať s projektovou prácou, s ľuďmi pracujúcimi na projektoch ako s osobnosťami.

ODSTRÁŇTE PREKÁŽKY V PRÁCI
Jednou z možností, ako môže manažér inšpirovať angažovanie a vysoké pracovné nasadenie, je byť angažovaný na odstraňovaní prekážok v práci projektového tímu. Ak členovia tímu majú ťažký prístup do miestnosti, ktorú potrebujú na vývoj, treba vziať problém a riešenie danej otázky na seba. Ak beriete vašu prácu ako osoba, ktorá je zodpovedná za odstránenie prekážok v úspechu, urobíte veľkú službu pre vás, pre projekt a pre váš tím. Neberte problémy členov tímu na seba – určite sa členovia tímu medzi sebou dohodnú na otázkach, ale neodstraňujte prekážky v práci, ktoré majú dobrý dopad na váš projekt.

NEBERTE TO OSOBNE
Ak niekto urobí dobrú alebo zlú prácu, ak ju urobí načas alebo neskoro, neberte to osobne. Veľa času sa venuje uskutočňovaniu práce, ktorá nesúvisí s projektovým manažérom. Ako manažér si musíte vytvoriť hrošiu kožu. Zamerajte sa len na výsledok. Priebežne sa pýtajte sám seba: Aký výsledok chcem a ako mi táto činnosť pomôže dosiahnuť daný cieľ? Ak je odpoveď nie, tak činnosť zastavíme, ak je odpoveď áno, pokračujeme. Zameranie sa na správanie, výsledky a závery – nie osoby – vám pomôže manažovať váš projekt a tím.

Napísať komentár