Prezentácie zo seminára Normy pre riadenie a prevádzku IT

27. 02. 2011 | Komentáre čitateľov [33]

Neustále postupujúca normalizácia jednotlivých priemyselných oblasti sa musela skôr či neskôr zákonite dotknúť aj oblasti IT - ako pokračuje vývoj jednotlivých IT a najmä najlepšie skúsenosti (best practices), resp.dobré skúsenosti (good practices) v oblasti IT - rastie aj potreba normalizačného prístupu k systému riadenia IT. Bez existencie niektorých noriem ISO si už dnešné riadenie, resp. prevádzkovanie IT nedokážeme predstaviť - či už je to oblasť IT bezpečnosti alebo oblasť IT služieb, čiarových kódov, čipových kariet, softvérového inžinierstva, eLearningu , otvoreného formátu - v každej tejto oblasti sa normy ISO stali platným a rešpektovaným komunikačným nástrojom a manažérskym komponentom.

Na seminári sa predstavili jednotlivé technické subkomisie, ktoré sa aktívne a dlhodobo venujú oblasti normalizácie IT a ktoré reprezentujú záujmy slovenského IT priemyslu na medzinárodnej úrovni - v odbornom programe sa prezentovali nasledovne ISO normy, resp. skupiny noriem:


ISO 29500/IEC - Office OpenXML – format for Office Applications
ISO 27000/IEC - IT security (celá séria noriem tohto radu)
ISO 20000/IEC - IT Service Management (celá séria noriem tohto radu)
ISO 12207/IEC - Software Engineering (Procesy životného cyklu softvéru)
ISO 15288/IEC - System Engineering (Procesy životného cyklu systému)
ISO 16326/IEC - Project Management (pre oblasť IT)
ISO 24774/IEC - Guidelines for Process Descritpion (pre oblasť IT)
ISO 38500/IEC - IT Governance

Úvod seminára

Arpád Gonda, generálny riaditeľ Slovenského ústavu technickej normalizácie
podcast

Lýdia Juhásová, Slovenský ústav technickej nomalizácie
PDF
podcast

Róbert Kormaňák, predseda technickej komisie TK37 pri SUTN
PDF

 

Predstavenie subkomisie SK34: Popis dokumentov a tvorba jazykov (Document description and processing language)

Predstavenie normy ISO 29500/IEC – Office OpenXML – format for Office Applications
Prezentuje: Juraj Šitina, Microsoft Slovakia, Bratislava
PDF
podcast

 

Predstavenie subkomisie SK17: Identifikačné karty a súvisiace zariadenia (Cards and personal identification)
Prezentuje: Vladimír Hudec, EMTEST, Žilina
PDF1 PDF2
podcast

Normy pre oblasť PKI
Prezentuje: Peter Rybar, Národný bezpečnostný úrad SR
PDF

Predstavenie subkomisie SK31: Automatický zber údajov (Automatic identification/data capture/techniques)
Prezentuje: Marianna Revallová, Miroslava Štaffenová, GS1 Slovakia, Žilina
PDF
podcast

Predstavenie subkomisie SK36: Informačné technológie pre výučbu, vzdelávanie a školenia (Information technology for learning, education and training)
Prezentuje:Vojtech Belluš, nezávislý konzultant, Bratislava
PDF

 

Predstavenie subkomisie SK27: Bezpečnosť IT (IT Security techniques)

Predstavenie noriem radu ISO 27000
Pripravované zmeny v norme STN ISO/IEC 27001 – Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Požiadavky (IT – Security techniques – Information Security Management Systems – Requirements)
Prezentuje: Miloslav Durčík, RSN Systems, Banská Bystrica
PDF
podcast

Príprava novej normy ISO/IEC 27013 – Integrovaný prístup pri zavádzaní ISMS a ITSM (IT – Security techniques – Guidance the ingration of ISO/IEC 20000-1 and ISO/IEC 27001)
Prezentuje: Lenka Gondová, Pro Excellence, Bratislava
PDF
podcast

Predstavenie normy STN ISO/IEC 27005 – Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Manažérstvo rizík informačných technológií(Information technology – Security techniques – Information security risk management)
Prezentuje: Michal Bubak, KPMG, Bratislava
PDF
podcast

Predstavenie normy ISO/IEC 27031 – Business Continuity Management
Prezentuje: Ľubor Illek, Gordias, Bratislava
PDF
podcast

 

Predstavenie subkomisie SK 07: Softvérové a systémové inžinierstvo (Software and Systems Engeneering)

Predstavenie normy STN ISO/IEC 12207 – Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy životného cyklu softvéru (Systems and software engineering – Software life cycle processes)
Predstavenie normy STN ISO/IEC 15288 – Systémové a softvérové inžinierstvo. Procesy životného cyklu systému (Systems and software engineering – System life cycle processes)
Prezentuje: Marián Bartuš, Siemens IT Solutions and Services. Prievidza
PDF
podcast

Predstavenie normy STN ISO/IEC 20000 – 1 – Informačné technológie. Manažment služieb. Časť 1: Špecifikácia (IT – Service management – Part 1: Specification)
Predstavenie normy STN ISO/IEC 20000 – 2 – Informačné technológie. Manažment služieb. Časť 2: Odporúčania z praxe (IT – Service management – Part 2: Code of practice)
Prezentuje: Oskar Zviják, TEMPEST, Bratislava
PDF
podcast

Predstavenie technickej správy TNI ISO/IEC TR 20000 – 3 – Informačné technológie. Riadenie služieb. Časť 3: Návod na definíciu rozsahu a použiteľnosť ISO/IEC 20000-1 (IT – Service management – Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1)
Predstavenie pripravovaného dokumentu ISO/IEC TR 20000 – 4 – ITSM – Part 4: Process Reference Model
Predstavenie pripravovaného dokumentu ISO/IEC TR 20000 – 5 – ITSMPART 5: Exemplar Implementation Plan
Predstavenie pripravovaného dokumentu ISO/IEC 20000 – 10 – ITSM PART 5: Concepts and Terminology
Prezentuje: Lenka Gondová, PRO EXCELLENCE, Bratislava
PDF
podcast

Predstavenie normy STN ISO/IEC 38500 – Korporátna governancia informačných technológií
(Corporate governance of information technology)
Prezentuje: Peter Balco, Hewlett-Packard Slovensko,
PDF

Predstavenie normy ISO/IEC 16326 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Project management
Prezentuje: Erika Slivová, Anasoft, Bratislava
PDF
podcast

Predstavenie dokumentu TNI ISO/IEC TR 24774 – Softvérové a systémové inžinierstvo. Riadenie životného cyklu. Návod na popis procesov (Software and systems engineering – Life cycle management – Guidelines for process description)
Prezentuje: Linda Lichnerová, PRO EXCELLENCE, Bratislava
PDF

 

Napísať komentár