Globálny prieskum medzi CIOs – v znamení agility IT

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Tohtoročný medzinárodný prieskum poradenskej spoločnosti Capgemini sa zameral na zistenie názorov riaditeľov IT (CIO) najvýznamnejších svetových spoločností na agilitu a jej dopady na IT. Pokúsil sa odpovedať na otázky: Ako meniace sa podnikateľské prostredie reálne vplýva na chod spoločností? Čo v skutočnosti znamená agilita pre kľúčové oblasti podnikania? Ako IT prispieva k naplneniu potrieb podnikania? Existuje niečo také, ako agilné IT? Ako sa jednotlivé funkcie IT môžu stať agilnejšími?

Tento článok je platený Objednajte si platený prístup

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie