Globálny prieskum medzi CIOs – v znamení agility IT

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Tohtoročný medzinárodný prieskum poradenskej spoločnosti Capgemini sa zameral na zistenie názorov riaditeľov IT (CIO) najvýznamnejších svetových spoločností na agilitu a jej dopady na IT. Pokúsil sa odpovedať na otázky: Ako meniace sa podnikateľské prostredie reálne vplýva na chod spoločností? Čo v skutočnosti znamená agilita pre kľúčové oblasti podnikania? Ako IT prispieva k naplneniu potrieb podnikania? Existuje niečo také, ako agilné IT? Ako sa jednotlivé funkcie IT môžu stať agilnejšími?

Tento článok je platený Objednajte si platený prístup

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík