Martinská tepláreň vyrába teplo ekologickejšie aj ekonomickejšie

13. 05. 2022 | Komentáre čitateľov [0]

Martinská teplárenská, a. s. (MaT) zabezpečuje výrobu a rozvod tepla v mestách Martin a Vrútky. Patrí medzi kľúčových dodávateľov tepla v regióne už od roku 1955. Dodávka tepla do regiónu prebieha v
súlade s cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). V histórii viac ako 60 rokov existencie teplárne sa v Martine ako zdroj energie pre výrobu tepla a elektriny využívali postupne tri palivá – uhlie, biomasu (drevnú štiepku) a zemný plyn.

Ukončenie éry používania uhlia v Martine nastalo v roku 2020 ako výsledok projektu „Ekologizácia spoločnosti Martinská teplárenská, a.s.“, v rámci ktorého boli inštalované štyri horúco-vodné kotly s jednotkovým výkonom 14,3 MW a tri kogeneračné jednotky s elektrickým výkonom 9,34 MW na palivo zemný plyn, ako pokračovanie projektov inovácie a modernizácie technológie výroby tepla a elektriny a modernizácie horúco-vodnej rozvodnej siete.
 
Viac v priloženom PDF dokumente

Galéria obrázkov

Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.