Najlepšie postupy v projektovom manažmente

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

*Renomovaný magazín CIO, určený najmä pre riaditeľov zodpovedných za informatiku, pred časom uskutočnil prieskum medzi stovkou CIO (chief information officer – riaditeľ pre informatiku) a pýtal sa ich na to, akým spôsobom v ich organizáciách riadia projekty.*

PÄŤ NAJEFEKTÍVNEJŠÍCH POSTUPOV

1. Pravidelné riadenie portfólia alebo použitie metodológie projektových priorít: 4,11
2. Angažovanie odborníka na financie do tímu: 3,98
3. Ustanoviť CIO členom rady alebo výkonného výboru: 3,97
4. Zaangažovať oddelenie IT do obchodných procesov: 3,69
5. Vyhrať najprestížnejšie ocenenie v IT: 3,66

(Bodovacia škála od 1 do 5, kde 1 bola najmenej efektívna a 5 najviac efektívna.)

TOP 10 NAJVYUŽÍVANEJŠÍCH POSTUPOV

1. Pravidelné používanie metód projektového manažmentu: 96 %.
2. Vedenie pravidelných strategických plánovacích stretnutí s cieľom dosiahnuť rovnaký postup: 93 %.
3. Vedenie vnútorných zákazníckych prieskumov spokojnosti: 86 %.
4. Vytvoriť a používať kontrolné merania: 81 %.
5. Pravidelne používať riadenie portfólia alebo inú prioritnú projektovú metódu: 80 %.
6. Uskutočniť finančný audit: 79 %.
7. Používať programy na rozvoj vodcovstva: 79 %.
8. Ustanoviť CIO členom rady alebo výkonného výboru: 76 %.
9. Zamestnať interných manažérov pre vzťahy: 75 %.
10. Riadenie postimplementačného auditu: 74 %.

(percentá vyjadrujú početnosť respondentov, ktorí to v praxi využívajú)

NAJEFEKTÍVNEJŠIE POSTUPY, KTORÉ JE RELATÍVNE ĽAHKO IMPLEMENTOVAŤ

1. Angažovať odborníka na financie do projektového tímu.
2. Ustanoviť CIO členom rady alebo výkonného výboru.
3. Vydať IT P&L prehlásenie.
4. Pravidelné používať riadenie portfólia alebo inú prioritnú projektovú metódu.

POMERNE ŤAŽKO ZVLÁDNUTEĽNÉ, ALE VYSOKO EFEKTÍVNE POSTUPY

1. Formálne riadenie rizík.
2. Riadenie IT personálu – analýza potenciálu.
3. Používanie transakčného modelu.
4. Vytvorenie a používanie merania výkonu.
5. Vytvorenie ústredia projektového manažmentu.

Napísať komentár