Projektový manažment – niekoľko skúseností a postrehov z prípravy a realizácie komplexných projektov

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

*Životný cyklus každého projektu, bez ohľadu na veľkosť, zameranie a komplexnosť, sa skladá z troch hlavných fáz Sú to: Príprava projektu (Start-Up), realizácia (Execution) a ukončenie projektu (Close-Down).*

ČO JE NAJPODSTATNEJŠIE?

Skôr, ako sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku, ktorá z projektových fáz je najpodstatnejšia pre úspech projektu, treba sa opýtať, čo je to vlastne úspešný projekt? Od rôznych respondentov by sme asi dostali rôzne odpovede. Nakoľko každý projekt má definované iné špecifické ciele, generická definícia úspešného projektu asi neexistuje. Môžeme však povedať, že za úspešný projekt možno pokladať taký, ktorý splní definované ciele v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite vzhľadom na čas a v rámci alokovaného rozpočtu.
Z pohľadu dôležitosti jednotlivých fáz sa zdá najdôležitejšou fáza realizácie projektu, ktorá je najmä pri veľkých a komplexných projektoch často vecou improvizácie a schopnosti hľadať kompromisné riešenia smerujúce k úspešnému ukončeniu projektu. Aj pri projektoch však platí staré známe – ako si ustelieš, tak budeš spať. Inými slovami povedané, fáza prípravy je nemenej dôležitá ako sama realizácia. Obe fázy si vyžadujú skúseného manažéra a pri projektoch vysokej komplexnosti aj skupinu manažérov.

Napísať komentár