Úroveň projektového řízení v ČR

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

*Zeptali jste se v poslední době svých přátel, jak se jim daří v práci? Mnoho z nich se rozpovídá o projektu, kterým chce vedení společnosti zavést něco nového, něco vylepšit či zefektivnit, a jak jim tento projekt zasahuje do jejich normální práce a chodu firmy. Nezřídka komentují zavádění novot s nesouhlasným podtextem. Co je za těmito názory? Nedostatečné řízení změn v podnicích, mizivá a nepromyšlená komunikace se zaměstnanci o přicházejících novinkách nebo nevhodná koordinace aktivit při implementaci projektů ve firmě?*

Podobné otázky a komentáře zazněly i ve výsledcích průzkumu, který do února tohoto roku prováděla společnost Ernst & Young v České republice a znovu jej zopakuje v závěru roku. Prvního ročníku průzkumu se účastnilo 30 velkých českých společností s průměrnými tržbami 6,5 mld. Kč. Rozložení organizací bylo následující: 21% společností bylo ze zpracovatelského průmyslu, 17% obchod a spotřební zboží, 17% telekomunikace a moderní technologie, 13% finanční sektor, 8% jiné služby, 4% energie, voda, plyn, 4% státní správa, 16% jiné.

Podnikové transformace, optimalizace procesů či implementace informačních systémů, to jsou jen příklady projektů, do kterých se nadnárodní a české firmy ale i státní správa pouštějí čím dál častěji. Zajímalo nás, s jakým úspěchem jsou v České republice řízeny projekty, které svým rozsahem ovlivňují chod celé organizace a náklady s nimi spojené končí obvykle minimálně šesti nulami. A jaké jsou výsledky?

 31% projektů stojí firmu v přímých nákladech více než 2,5 milionu Kč
 61% společností zahájilo v posledních 12 měsících minimálně 10 nových projektů
 81% projektů trvá mezi 3-12 měsíci a obvykle zaměstná tým o 5-10 členech
 Více než 50% projektů není dokončeno včas a v rámci naplánovaného rozpočtu.

Napísať komentár