Právna poradňa

Právne aspekty ochrany osobných údajov v aplikáciach Článok vyžaduje prihlásenie

Prednáška približuje a vysvetľuje právnu problematiku ochrany osobných údajov podľa 428/2002 a nasl. úprav, zaoberať sa spôsobmi monitorovania v podnikoch na ochranu dát, používanie podnikových…
Čítať celý článok »

Právne aspekty ochrany osobných údajov v aplikáciach

Právne a legislatívne aspekty nových zmluvných vzťahov dodávateľ-odberateľ…

Na čo klásť dôraz, čo neopomenúť, čoho sa vyvarovať pri novom type zmluvných vzťahov.
Čítať celý článok »

Právne a legislatívne aspekty nových zmluvných vzťahov dodávateľ-odberateľ pri cloudových službách a službách dátových centier

Outsourcing IT služieb a jeho právne aspekty

Outsourcing je moderný, ale komplikovaný zmluvný variant poskytovania služieb v IT
Čítať celý článok »

Outsourcing IT služieb a jeho právne aspekty

Zmluvné vzťahy v oblasti IT - ako vyriešiť prvý a druhy softvérový problém?…

Príspevok sa venuje identifikácii, popisu a analýze prvého a druhého softvérového problému.
Čítať celý článok »

Zmluvné vzťahy v oblasti IT - ako vyriešiť prvý a druhy softvérový problém?

Cloud computing a zmluvný rámec dodávky nového typu služby

Prezentácia sa zaoberá právnymi aspektmi nových obchodných modelov v oblasti IT služieb, akými sú najmä Cloud Computing a virtualizácia.
Čítať celý článok »

Cloud computing a zmluvný rámec dodávky nového typu služby

Zodpovednosť za nedostatky a chyby pri dodávke IT služieb

Predmetom prezentácie je vymedzenie softvéru ako predmetu právnych vzťahov, najmä posudzovania odpovedí na otázky, týkajúce sa zodpovednosti za nedostatky a za škodu z titulu chybného softvéru.…
Čítať celý článok »

Zodpovednosť za nedostatky a chyby pri dodávke IT služieb

Biometrický podpis

Poskytovanie elektronických služieb predovšetkým verejnou správou je dlhodobo brzdené právnou úpravou písomného právneho úkonu.
Čítať celý článok »

Biometrický podpis

IT kriminalita v internom prostredí – prevencia a represia

Narastajúca informatizácia zákonite prináša aj enormný nárast javu definovateľného ako počítačová (IT) kriminalita. Jej prejavy a dopady zákonite neobchádzajú ani interné prostredie podnikateľských…
Čítať celý článok »

IT kriminalita v internom prostredí – prevencia a represia

Panelová diskusia: Zmluvy a zmluvné vzťahy v IT

Panelová diskusia: Zmluvy a zmluvné vzťahy v IT – ako koncipovať vzájomné plnenia, aké sú osvedčené postupy a taktiky, aby sa predchádzalo možným problémom a potenciálnym súdnym sporomČítať celý článok »

Panelová diskusia: Zmluvy a zmluvné vzťahy v IT

Riešenie sporov v oblasti IT

Informačné technológie predstavujú špecifickú oblasť podnikania. Ako taká má vlastnú osobitnú terminológiu, ale aj špecifické postupy a pravidlá, ktoré sa v právnej terminológie zvyknú…
Čítať celý článok »

Riešenie sporov v oblasti IT

Archív článkov »