Biometrický podpis

18. 11. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Poskytovanie elektronických služieb predovšetkým verejnou správou je dlhodobo brzdené právnou úpravou písomného právneho úkonu.

Tá totiž vyžaduje vždy preukázanie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Zaručený elektronický podpis ako zákonom predpokladané riešenie tejto prekážky sa v praxi neosvedčil. Prax preto reagovala postupným zavádzaním iného technického riešenia – biometrického podpisu. Ako vyzerá jeho použitie vo svetle súčasnej platnej legislatívy, je predmetom tejto prednášky.

JUDr. Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co.

 

PDF

WEBINAR

 

Galéria obrázkov


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík