IT kriminalita v internom prostredí – prevencia a represia

18. 11. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Narastajúca informatizácia zákonite prináša aj enormný nárast javu definovateľného ako počítačová (IT) kriminalita. Jej prejavy a dopady zákonite neobchádzajú ani interné prostredie podnikateľských subjektov a organizácií, pričom riziko ich vzniku je často podceňovaným faktorom.


Ing. Jaroslav Oster, konzultant a súdny znalec, Infoconsult

PDF

 

WEBINAR

 

Galéria obrázkov


Napísať komentár
Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík