Outsourcing IT služieb a jeho právne aspekty

06. 12. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

Outsourcing je moderný, ale komplikovaný zmluvný variant poskytovania služieb v IT

Tento zmluvný model je mimoriadne variabilný a na jeho platforme je možné demonštrovať špecifiká zmluvných vzťahov v IT, kritické miestá súčasnej legislatívy, možné zmluvné riešenia a prepojiť prezentáciu s príkladmi z praxe.

JUDr. Martin Maisner, advokát a partner ROWAN LEGAL

PDF

WEBINAR

 

Napísať komentár
Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík