Dátový sklad Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky

21. 04. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) sa rozhodlo zvýšiť efektivitu práce pri analýze daňových subjektov. Prirodzeným riešením bola optimalizácia aplikácií dátového skladu. Dátový sklad DR SR tvoria dátové pumpy, analytické databázy, dynamické reporty a intranet aplikácia s využitím technológie .NET a Silverlight, vyvinutej v prostredí Microsoft Visual Studio v programovacom jazyku C#, využívajúcej databázu Microsoft SQL Server 2008.

Profil zákazníka:Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky( DR SR) – rozpočtová organizácia zriadená MF SR.

Veľkosť spoločnosti: cca 5000 PC (z toho cca 600 používateľov DWH)

Východisková situácia: Požiadavka zákazníka na poskytnutie komplexných informácií o daňovom subjekte pre účely analýz.

Riešenie:
• Vytvorenie novej aplikácie Analytický List na báze produktov, vývojového, databázového a aplikačného prostredia Microsoft.
• Vytvorenie nových analytických kociek v prostredí MS SQL Server 2008 Analyses Services.

Hlavné prínosy riešenia:
• Efektívnejšie vyhľadávanie detailných informácií o daňovom subjekte, vrátane zistenia prepojení na iné daňové subjekty.
• Možnosť analyzovať finančno-ekonomické ukazovatele daňových subjektov.
• Zvýšenie výkonu, prevádzkyschopnosti a rozšíriteľnosti analytickej vrstvy dátového skladu.

Podrobnejšie informácie v priliženom pdf

Napísať komentár