Prípadová štúdia: Hitachi USP V v Kia Motors Slovakia: vysoká dostupnosť, spoľahlivosť, škálovateľnosť

12. 01. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Spoločnosť Kia Motors Slovakia, s.r.o., má nové úložisko dát štvrtej generácie switchovanej architektúry, prostredníctvom ktorého sú zabezpečené kritické procesy výroby. Srdcom riešenia je platforma Hitachi Universal Storage Platform V (USP V), ktorá prináša výhody v podobe vysoko výkonného a v praktickej rovine takmer neobmedzene škálovateľného riešenia.

Od začatia výroby v roku 2006 Kia Motors Slovakia generuje priemerne 500 000 dokumentov za deň, pričom hlavným ťažiskom je zabezpečenie výroby, prevádzky a špecifikovanie pracovných postupov. Pre IT oddelenie to v praxi znamená spracovať, uložiť a archivovať až 150 GB dát mesačne. Existujúca infraštruktúra na ukladanie dát začala narážať na svoje hranice rozšíriteľnosti a výkonu koncom roku 2008 a preto bolo nevyhnutné zabezpečiť upgrade.

Kia Motors Slovakia sa však vydala cestou implementácie nového dátového úložiska, keďže od implementácie pôvodného už prešlo niekoľko rokov a aj v tejto oblasti bol technologický pokrok obrovský. V rámci medzinárodného tendra uspela spoločnosť Hitachi Data Systems so svojím najvýznamnejším slovenským partnerom spoločnosťou PosAm, spol. s r.o.
Očakávania a požiadavky zákazníka na riešenie boli vysoké. Na platforme sa prevádzkuje ERP systém SAP, ktorý zabezpečuje prevádzku celej výroby. Aj niekoľkominútový výpadok môže mať fatálne následky na kľúčové procesy, akými sú nákup, výroba, distribúcia a v neposlednom rade predaj výrobkov a s tým spojené tržby. Hlavnými parametrami pre výber nového systému boli preto spoľahlivosť, škálovateľnosť, dostupnosť a 24×7 on site servisná podpora.
„Hlavným prínosom pre Kia Motors Slovakia je škálovateľnosť riešenia, spoľahlivosť a lokálna servisná podpora od partnera akým je PosAm,“ povedal Marián Daníšek, IT manažér, Kia Motors Slovakia.

Napísať komentár