IMPLEMENTÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY, IP TELEFÓNIE A DOHĽADOVÉHO SYSTÉMU

05. 11. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Unipharma má vo svojej novej poliklinike v Prievidzi implementovanú konvergentnú LAN i WLAN sieť, ktorá distribuuje dáta, hlas a video. Súčasťou riešenia je serverová infraštruktúra a systém virtuálnych desktopov. Riešenie, ktoré pokrýva aj centrálnu správu infraštruktúry, mobilitu používateľov, bezpečnosť prístupu ku sieťovým zdrojom a službám i riadenie prístupu z vonku implementovala spoločnosť TEMPEST.

Zadanie na požadované riešenie infraštruktúry v Medicínskom centre v Prievidzi malo niekoľko úrovní. Poliklinika potrebovala zabezpečiť LAN infraštruktúru s bezpečným pripojením na internet, serverovú infraštruktúru, desktopové prostredie, IP telefónny systém i kamerový systém. Riešenie musí byť spravované centrálne, musí byť otvorené a prispôsobené pre bezproblémový upgrade jeho jednotlivých častí.

VIACVRSTVOVÁ HIERARCHIA A REDUNDANCIA INFRAŠTRUKTÚRY

Zákazník požadoval navrhnúť viacvrstvové riešenie. Zadanie vychádzalo z viacúrovňovej hierarchie a redundancie kľúčových prvkov LAN infraštruktúry. V súvislosti s vybudovaním Wireless LAN infraštruktúry dostal TEMPEST požiadavku na plynulý prechod pripojenia medzi prístupovými bodmi WLAN a zabezpečený centralizovaný systém jej riadenia. Medzi základné požiadavky pripojenia na internet patrila bezpečnosť, vysoká dostupnosť, možnosť vytvorenia viacerých DMZ zón a vzdialený prístup s autentifikáciou, autorizáciou i accountingom. Základné požiadavky na serverovú a desktopovú infraštruktúru boli vysoká dostupnosť, vysoký výkon, škálovateľnosť,
zálohovanie, bezpečnosť a jednoduché riadenie.

KONVERGENCIA DÁT, HLASU A VIDEA

Súčasťou zadania bolo i vybudovanie spoľahlivého IP telefónneho systému dimenzovaného na konečný počet cca 200 užívateľov. Pre každého užívateľa musí byť k dispozícii aj hlasová odkazová schránka a iné služby. Súčasťou
riešenia má byť systém priemyselných kamier, ktorý bude zaznamenávať pohyb osôb v budove a v jej okolí. Systém musí byť súčasťou novej infraštruktúry a má byť spravovaný centrálne.

Napísať komentár