Prípadová štúdia: Slovenský rozhlas vďaka digitalizácii sprístupní svoje archívne poklady

12. 01. 2010 | Komentáre čitateľov [20]

Museli prejsť takmer dve tisícročia, aby sa našiel spôsob, ako bezpečne zálohovať, uchovávať a sprístupniť obsah archívnych dokumentov, vytvorených na rôznych nosičoch informácií.

Keby bola slávna staroveká Alexandrijská knižnica, obsahujúca státisíce objektov kultúrneho dedičstva, patrične zálohovaná, ľudstvo by nemuselo prísť o poklady, ktorých finančnú hodnotu nie je možné vyčísliť. Museli prejsť takmer dve tisícročia, aby sa našiel spôsob, ako bezpečne zálohovať, uchovávať a sprístupniť obsah archívnych dokumentov, vytvorených na rôznych nosičoch informácií.

Slovenský rozhlas je jednou z inštitúcií, uchovávajúcich národné kultúrne dedičstvo. Vo svojich archívoch spravuje veľké množstvo archívnych záznamov, zaznamenaných odlišnými technológiami, ktoré sa v priebehu mnohých rokov používali.

„Máme napríklad okolo 180 tisíc zvukových pásov, ktoré si vyžadujú náročné podmienky uchovávania, aby sa časom nerozpadli a dali sa ešte používať. Z tých modernejších nosičov sú to CD disky, ktorých je rádovo 30 až 40 tisíc,“ uviedol Bystrík Široký, vedúci Odboru IT Slovenského rozhlasu.
Klasický archív zvukových nosičov si vyžaduje veľký priestor na skladovanie a finančne nákladnú starostlivosť. Jeho využívanie je komplikované, pretože samotné vysielanie už prešlo na digitálnu formu. Preto bolo prijaté rozhodnutie uskutočniť digitalizáciu obsahu zvukového archívu. Na jej zabezpečenie Slovenský rozhlas spracoval stratégiu rozvoja IT, na ktorej základe spoločnosť DITEC, a.s., navrhla riešenie, zahŕňajúce „media storage“ – úložisko dát Extreme Data Storage od spoločnosti HP. Okrem kapacity okolo 250 terabajtov, ktorú si vyžaduje digitalizácia súčasného archívu, umožňuje jej rozšírenie až na 820 terabajtov a navyše poskytuje vysokú hustotu ukladaných dát za priaznivú cenu.
Čím sa media storage odlišuje od bežných diskových úložísk? Skladá sa zo štandardných HP produktov – ProLiant blade serverov a modulárnych diskových polí s jednoterabajtovými špeciálnymi Midline SAS diskami (v súčasnosti sa ich tam „točí“ 246, no možno pridávať ďalšie), ktoré majú nielen veľkú kapacitu, ale aj lepšie vlastnosti ako priemerné SATA disky. Operačný systém Red Hat Enterprise Linux spolu so symetrickým klastrovým riešením Polyserve poskytuje vysokú dostupnosť uložených dát, vrátane RAID ochrany proti výpadku diskov, ako aj N+N redundanciu jednotlivých nodov Polyserve klastra.

Napísať komentár