Zvýšenie efektívnosti virtuálneho a e-mailového prostredia v spoločnosti SHP Harmanec a.s.

21. 04. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Migrácia serverovej virtualizačnej platformy z prostredia VMware ESX 3.5 do prostredia Hyper-V a prechod z Exchange servera 2007 na Exchange server 2010.

Profil zákazníka: Nadnárodná spoločnosť SHP GROUP (SLOVAK HYGIENIC PAPER GROUP) zastrešuje niekoľko spoločností, pôsobiacich v oblasti celulózo-papierenského priemyslu na európskych trhoch, ku ktorým na Slovensku patria výrobné spoločnosti SHP HARMANEC, a.s., Harmanec a SHP SLAVOŠOVCE, a.s.

Veľkosť spoločnosti: 400 PC

Východisková situácia: Systémové prostriedky na hranici kapacity a potreba znižovania nákladov.

Riešenie: Zvýšenie efektívnosti virtuálneho a e-mailového prostredia.

Hlavné prínosy riešenia:
• Zvýšenie výkonu virtuálneho prostredia.
• Zvýšenie efektívnosti e-mailovej komunikácie.
• Zníženie obstarávacích a prevádzkových nákladov.

Podrobnejšie informácie v priloženom pdf

Napísať komentár