Rational Portfolio Manager: ako organizovať priority, projekty a ľudské zdroje

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Projektové riadenie sa vo firmách uplatňuje čoraz častejšie a je už nevyhnutnou súčasťou manažovania väčších projektov. Preto je potrebné disponovať tými správnymi nástrojmi, ktoré ho uľahčia. Na vývoj nástrojov pre projektové riadenie sa dlhodobo špecializuje kanadská spoločnosť Systemcorp ALG, Ltd. Jej riešenie PMOffice pomáha hlavne v oblasti tzv. Portfolio Managementu. Koncom roka 2004 ohlásila IBM akvizíciu tejto kanadskej firmy, a tak získala do svojho portfólia a začlenila do softvérového piliera IBM Rational Software aj spomínanú technológiu PMOffice – softvér pre projektovanie a riadenie podnikového portfólia. Tento praktický nástroj umožňuje sledovať všetky IT projekty na úrovni spoločnosti a uľahčuje tak prácu vedúcim manažérom pri riadení IT projektov v rámci organizácie.

IBM Rational Portfolio Manager týmto spôsobom uľahčuje plánovať, riadiť, priraďovať priority, merať a vyhodnocovať jednotlivé projekty a aj celé portfólia produktov v súlade s podnikovými cieľmi. Získate tak kompletný prehľad o práve prebiehajúcich zákazkách. Riešenie centralizuje všetky projektové a programové dáta na jednom zdieľanom mieste, analyzuje ich a vytvára z nich reporty.
Vo všeobecnosti nástroje IBM Rational poskytujú jasné riešenie dôležitých oblastí vývoja softvéru. Umožňujú sústrediť sa už od počiatku projektov na ich náplň (požiadavky), plánovanie zamerané najmä na elimináciu kľúčových rizík, premyslený návrh, vývoj, a so vzrastajúcim objemom projektov aj na stále dôležitejšiu oblasť – na testovanie vyvíjaného softvéru.

Kompletné riešenie

IBM Rational Portfolio Manager predstavuje kompletné riešenie pre riadenie portfólia projektov s dôrazom na optimalizáciu IT prostriedkov. V novej verzii ponúka vylepšené schopnosti automatického grafického workflow a stateflow. Zahrňuje viac než 45 strategicky vybraných užívateľských zlepšení, ako napríklad pokročilé filtrovanie, vizualizáciu dát, kontrolu jednotlivých polí a vylepšené užívateľské rozhranie. Ďalej poskytuje zvýšenú dostupnosť Windows, rozšírenie Web Services API a nové analytické pohľady založené na dátových a špecifických trendových metrikách. Nová verzia Rational Portfolio Managera začleňuje aj sadu nástrojov IBM Rational Method Composer.
Správne zobrazovanie projektového portfólia vyžaduje presné dáta a nástroje k ich analýze a monitorovaniu. IBM kombinuje výborné schopnosti analýzy, najlepšie praktiky riadenia projektov, skúsenosti s podnikovými transformáciami a vedúce nástroje IBM Rational k vytvoreniu komplexného pohľadu na IT infraštruktúru. To umožňuje podnikom rýchlejšie reagovať na zmeny a vyvíjať softvér v predstihu pred konkurenciou.

Napísať komentár