Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť

17. 02. 2012 | Komentáre čitateľov [0]

Brian Tracy: Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť (Ako si osvojiť 12 kriticky dôležitých faktorov neobmedzeného úspechu)

Táto kniha je plným právom považovaná za bibliu úspechu. Je povinným čítaním pre všetkých ambicióznych ľudí, ktorí majú životné plány, ktorí chcú dosiahnuť úspech v kariére či v podnikaní a stať sa finančne nezávislými. Je to kniha pre tých, ktorí chcú od života viac.

Napísať komentár
Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík