Prípadová štúdia:Kompletná správa IT infraštruktúry spoločnosti InsData

12. 01. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Spoločnosť InsData, spol. s r.o., sa rozhodla pre kompletný outsourcing IT infraštruktúry. Dôvodom bola potreba zabezpečiť plynulú prevádzku infraštruktúry, optimalizáciu zdrojov potrebných na správu IT a predvídateľnosť nákladov.

Poskytovateľ outsourcingových služieb – spoločnosť S&T Varias – v súčasnosti zabezpečuje pre InsDatu služby od užívateľského helpdesku, cez desktop managed services, outsourcingu tlače, HW a SW podporu serverovej infraštruktúry, IMACD služby (install, move, add, change, disposal) až po samotné dodávky HW a SW.

Prínosy outsourcingu pre InsDatu sú tieto:
o Vopred známe náklady za poskytované služby, t.j. možnosť predvídať a plánovať náklady;
o Zvýšenie efektivity a produktivity práce vďaka okamžitej a kvalifikovanej podpore špecialistov a garantovanej SLA;
o Kontinuálne zvyšovanie kvality poskytovaných služieb;
o Zníženie potreby interných zdrojov na zabezpečenie a obnovu prevádzky;
o Štandardizácia podpory infraštruktúry a zavedenie procesov;
o Minimalizácia a prerozdelenie rizika;
o Modulárnosť riešenia podľa potrieb a rastu spoločnosti.

Spokojnosť zákazníka potvrdzuje postupné rozširovanie poskytovaných služieb v priebehu dvoch rokov. „Naše doterajšie skúsenosti s poskytovanými službami dokazujú, že rozhodnutie pre spoluprácu v oblasti outsourcingu so spoločnosťou S&T Varias bolo správne. Sme spokojní s kvalitou služieb a najmä s prístupom kompetentných pracovníkov pri realizácii našich požiadaviek,“ hovorí Ing. Ján Dzunka, konateľ spoločnosti InsData. „Pri strategických úvahách o rozvoji spoločnosti bolo hlavným faktorom rozhodnutie sústrediť sa na kľúčové činnosti spoločnosti a podporné činnosti, medzi ktoré patrí aj vybudovanie, údržba a rozvoj IT infraštruktúry, zabezpečovať formou outsourcingu. Rovnako dôležité je pre nás to, že vecné náklady na IT infraštruktúru dokážeme transparentne sledovať a plánovať, pričom ich úroveň je nižšia ako keby sme si služby zabezpečovali vlastným personálom.“

Napísať komentár
Workshop: Ako zvýšiť tržby z predaja krabicového softvéru alebo SaaS


4.9.2919, Bratislava

Obsah workshopu:

  • Na ktoré informácie sa sústrediť pri prezentácii softvéru
  • Ktoré informácie rozhodujú o predaji
  • Delenie obchodníkov, typológia
  • Odmeňovací systém a motivácia
  • Za akú cenu sú ochotní zákazníci kúpiť softvér
  • Rôzne kanály predaja (e-commerce, call centre, sales force),
  • Kritériá určujúce použitie konkrétneho predajného kanála