Slovenský rozhlas vďaka digitalizácii sprístupní svoje archívne poklady

16. 11. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

Prvá inštalácia „media storage“ HP u nás prebehla úspešne

Keby bola bývala slávna staroveká Alexandrijská knižnica, obsahujúca státisíce objektov kultúrneho dedičstva, patrične zálohovaná, ľudstvo by nemuselo prísť o poklady, ktorých finančnú hodnotu nie je možné vyčísliť. Museli prejsť takmer dve tisícročia, aby sa našiel spôsob, ako bezpečne zálohovať, uchovávať a sprístupniť obsah archívnych dokumentov, vytvorených na rôznych nosičoch informácií.

Slovenský rozhlas je jednou z inštitúcií, uchovávajúcich národné kultúrne dedičstvo. Vo svojich archívoch spravuje veľké množstvo archívnych záznamov, zaznamenaných odlišnými technológiami, ktoré sa v priebehu mnohých rokov používali. „Máme napríklad okolo 180 tisíc zvukových pásov, ktoré si vyžadujú náročné podmienky uchovávania, aby sa časom nerozpadli a dali sa ešte používať. Z tých modernejších nosičov sú to CD disky, ktorých je rádovo 30 až 40 tisíc“, uviedol Bystrík Široký, vedúci Odboru IT Slovenského rozhlasu.

Klasický archív zvukových nosičov si vyžaduje veľký priestor na skladovanie a finančne nákladnú starostlivosť. Jeho využívanie je komplikované, pretože samotné vysielanie už prešlo na digitálnu formu. Preto bolo prijaté rozhodnutie uskutočniť digitalizáciu obsahu zvukového archívu. Na jej zabezpečenie Slovenský rozhlas spracoval stratégiu rozvoja IT, na základe ktorej spoločnosť DITEC, a.s. navrhla riešenie, zahŕňajúce „media storage“ – úložisko dát Extreme Data Storage od spoločnosti HP. Okrem kapacity okolo 250 terabajtov, ktorú si vyžaduje digitalizácia súčasného archívu, umožňuje jej rozšírenie až na 820 terabajtov, a navyše, poskytuje vysokú hustotu ukladaných dát za priaznivú cenu.

Čím sa media storage odlišuje od bežných diskových úložísk? Skladá sa zo štandardných HP produktov – ProLiant blade serverov a modulárnych diskových polí s jednoterabajtovými špeciálnymi Midline SAS diskami (v súčasnosti sa ich tam „točí“ 246, no možno pridávať ďalšie), ktoré majú nielen veľkú kapacitu, ale aj lepšie vlastnosti, ako priemerné SATA disky. Operačný systém Red Hat Enterprise Linux spolu so symetrickým klastrovým riešením Polyserve poskytuje vysokú dostupnosť uložených dát, vrátane RAID ochrany proti výpadku diskov, ako aj N+N redundanciu jednotlivých nodov Polyserve klastra.

Spoločnosť HP svoj media storage inštalovala v krajinách strednej a východnej Európy, a teda aj na Slovensku, po prvý raz. Práce sa zhostil medzinárodný tím, ktorý má už v oblasti veľkokapacitných úložísk dát reálne skúsenosti, pričom celá „operácia“ sa uskutočnila online bez toho, aby ovplyvnila fungovanie samotného informačného systému v Slovenskom rozhlase.

Digitálny archív tiež umožní, aby sa redaktor dostal k požadovanej archívnej nahrávke priamo cez svoj stolový počítač. V katalógu si ju vyhľadá, zadá požiadavku a jej kópiu v digitálnej podobe dostane priamo do svojho priečinka. Môže si ju vypočuť a začať s ňou pracovať. V budúcnosti sa tiež ráta s možnosťou sprístupnenia digitálneho archívu pre verejnosť.

„Pre nás je najväčším prínosom, že sa urýchli prístup k dátam v digitálnom archíve, zjednoduší sa vyhľadávanie a samotný postup pri ich spracúvaní pre archiváciu. Nemenej dôležitá je tiež možnosť ďalšieho rozširovania úložiska dát. Pre plnenie dnešných úloh Slovenského rozhlasu je to všetko alfou a omegou“, dodal Bystrík Široký.

Marián Gálik
konzultant pre systémy ukladania dát
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Napísať komentár
Digitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete
  • IT zmluvy

Bratislava, 24.9.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť