Za tri roky z nuly na vyše tisíc (zamestnancov)

22. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [1]

Jozef Ondáš, dnes generálny riaditeľ T-Systems Slovakia, stál pri zrode slovenskej pobočky medzinárodnej firmy, ktorá sa za tri roky stala jedným z najväčších zamestnávateľom IT odborníkov na Slovensku

*•Nový fenomén pre IT: veľký potenciál absolventov technických (aj non-IT) odborov * Piliermi projektu Summer UniversITy, Evening UniversITy a IT Farm * Aktívne budujte partnerské vzťahy s akademickými inštitúciami * Vychovávajte si vlastných ICT špecialistov formou vnútrofiremného vzdelávania * Hľadajte vzájomne výhodný win-win-win-win model pre všetkých zainteresovaných, teda firmu ako zamestnávateľa, univerzity, študentov a región, resp. spoločnosť.*

IT odborníci sú dnes u nás „nedostatkovým tovarom“. Vedia o tom svoje veľké nadnárodné IT firmy v Bratislave, ktoré tu zriadili veľké medzinárodné kompetenčné centrá, ale ešte viac by o tom vedeli rozprávať tí, ktorí stoja pred podobnými výzvami v regiónoch mimo hlavného mesta. To bol aj príbeh medzinárodnej spoločnosti T-Systems, súčasť skupiny DTAG, ktorá poskytuje ICT služby pre korporátnych klientov DTAG ako aj pre svoju materskú skupinu DTAG. Keď pred tromi rokmi založili v Košiciach pobočku, prvé očakávania z hladkého rozbehu čoskoro skrížil jeden závažný problém – veľké rozvojové plány narazili na nedostatok IT odborníkov. T-Systems do čela firmy postavil Jozefa Ondáša. Človeka, ktorý rád prijíma veľké výzvy, má dlhoročné skúsenosti s riadením pobočiek medzinárodných IT firiem, ako aj z rozsiahlych projektov štrukturálnych zmien. Navyše veľkého lokálpatriota východnej časti Slovenska. Tento, svojím spôsobom u nás ojedinelý úspešný príbeh, je o tom ako v krátkom čase vytvoriť nový model spolupráce medzi IT biznisom, univerzitami a študentmi.

Pred akými výzvami ste stáli, keď ste vkročili takpovediac na zelenú lúku – mali ste za úlohu vybudovať medzinárodné centrum technickej podpory so stovkami špecialistov, ale tých jednoducho nebolo?

Už prvé mapovanie situácie na trhu práce v Košiciach a okolí nám odkrylo tvrdú realitu. Na východnom Slovensku jednoducho nebolo až tak veľa odborníkov z oblasti informačno-komunikačných technológií s požadovanou kvalitou, akú sme my potrebovali, to znamená mať základy v oblasti ako systémová administrácia, aplikačná administrácia, ovládať anglický jazyk na solídnej úrovni, či tzv. mäkké zručnosti. Rýchlo sme pochopili, že klasickým náborom by sme naše ciele určite nesplnili. Začali sme horúčkovito rozmýšľať, čo s tým urobíme. Núkala sa iba jediná, zatiaľ u nás málo otestovaná cesta. Sústrediť sa na odborníkov so všeobecným technickým vzdelaním a študentov fakúlt technického zamerania. Povedali sme si – neprekáža, že nemajú IT vzdelanie, podstatné bude, aby mali osobný potenciál sa ďalej vzdelávať! Zovšeobecnili sme odborné profily, ktoré takéto medzinárodné centrum potrebuje a pokúsili sme sa odhadnúť, za ako dlho by sa títo noví ľudia dokázali dostať na základnú úroveň v požadovaných ICT oblastiach, aby mohli začať pracovať a potom, aby v priebehu pracovnej činnosti ďalej odborne rástli. Toto zovšeobecnenie sme prediskutovali s univerzitami a príslušnými fakultami v našom kraji. Samozrejme, boli to opakovane stretnutia a debaty, kde sme zasievali eufóriu a „infikovali“ touto myšlienkou tak akademických funkcionárov, pedagógov ako aj študentov. Argumentovali sme najmä tým, že keď vybudujeme prosperujúcu medzinárodnú firmu v Košiciach, tá prinesie ďalšie možnosti vzdelania a práce. Tak sa zrodil projekt T-Systems Academy, ktorý pozostával z letnej a večernej univerzity a IT farmy. Dnes vo firme zamestnávame vyše 1 300 ICT odborníkov.

Ešte sa vráťme na začiatok. Keby ste predsa len išli štandardným spôsobom, teda náborom existujúcich IT špecialistov…

To je dosť hypotetická otázka, čo by bolo keby… Keby sme začali lanáriť ľudí z iných firiem, vznikla by možno na východe Slovenska platová vojna, devalvovali by sme hodnoty vzdelania a skúseností, zvýšila by sa fluktuácia ľudí – nebola by to udržateľná cesta. Pre nikoho. Aj keby sme v prvom roku dosiahli takýmto náborom 200 IT pracovníkov, bolo by to neudržateľné z dlhodobého hľadiska. Keby sme ale išli touto prirodzenou cestou, tak rastieme pomaly. Nikdy by sme nenadobudli obraz atraktívneho zamestnávateľa v tomto kraji. Čo je atraktívne? To, čo je dynamické, rastie rýchlo, čo je úspešné. Ani tí špecialisti, ktorí k nám potom neskôr prišli, by sa u nás nezamestnali, keby sme neboli rástli tak rýchlo, hoci aj „anorganicky“. Tento priestor sme naozaj vyplnili novou metódou ako takpovediac na zelenej lúke vybudovať silnú firmu s dlhodobou perspektívou zamestnanosti a úspechu.

Niekedy platí, že unikátne riešenia sa nájdu až v krajnej núdzi, keď nie je iné východisko. Vám sa najmä na začiatku osvedčili tri nové formy – letná univerzita, večerná univerzita a IT farma. Je to model, ktorý ste vymysleli, alebo prevzali či modifikovali?

Je to model, ktorý sme vymysleli v Košiciach. Iste sme sa inšpirovali mnohými vedomosťami a skúsenosťami, ktoré sme mali, respektíve nadobudol som ich počas svojej medzinárodnej manažérskej praxe. Ale prišli sme aj s ďalšou ideou – Košice IT Valley. Vybudovať v Košiciach veľmi silné zázemie pre informačno-komunikačný priemysel. Robili sme všetko pre to, aby sme takéto silné zázemie vytvorili. Bolo treba vsadiť nielen na výchovu ľudí pre našu firmu, ale aj deklarovať okoliu a všetkým vekovým kategóriám, že sme tu nadlho a myslíme to vážne. Preto sme investovali do takých programov, ako je napríklad Summer UniversITy, kde sme zobrali študentov končiacich technické odbory, dokonca aj ľudí, ktorí už boli na trhu práce. Mnohí videli šancu, odišli od svojich zamestnávateľov, absolvovali Summer UniversITy a prišli k nám.

Čo znamená Summer UniversITY?

Je to bezplatný mesačný letný kurz, zameraný na základné zvládnutie operačného systému Linux, prípadne Windows Server, ktorý my poskytujeme záujemcom z mesta a kraja. Jediné, čo musia záujemcovia investovať, je svoj čas, kapacitu, možno aj prázdniny. My zase investujeme spolu s univerzitami do toho projektu odbornosť a čas lektorov ako aj priestory.

A zafungovalo to?

A ako! Viac ako 60 percent absolventov Summer UniversITy nakoniec zakotvilo v našej firme. Názvy ako Summer UniversITy, Evening UniversITy, IT Farm sú vlajkové lode nášho programu. To podstatné je, že sme nepremýšľali iba o krátkodobých efektoch, ale pracovali sme na viacerých časových horizontoch. Na jednej strane sme vytvorili program T-Systems IT-Academy. Ten zahŕňal už spomínanú letnú univerzitu, ale aj IT farmu. Je to náš interný vzdelávací program, ktorým sme si riešili naše okamžité potreby náboru a intenzívneho zaškolenia ľudí. Ale zároveň sme investovali s optimizmom a vierou do ďalších programov, ktoré síce neprinášali okamžitý efekt, ale dávali sme možnosť vysokoškolským študentom absolvovať našu Evening UniversIty, alebo sa u nás zamestnať už počas štúdia.. A, samozrejme, rátali sme aj s tým, že až osobná skúsenosť týchto mladých ľudí presvedčí, či sa chcú u nás zamestnať. A aj keby sa to tak nestalo, naša námaha nevyjde navnivoč. Vysokoškoláci týmto získajú dobrú životnú skúsenosť a buď rozšíria rady IT odborníkov v regióne alebo v iných firmách. Základným poslaním letnej a večernej univerzity bolo motivovať viac ľudí vo východoslovenskom regióne, aby študovali a pracovali v ICT priemysle. Tým sme si plnili svoju povinnosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti firmy. A nepreženiem, keď otvorene poviem, že nás hnal dopredu aj motív lokálpatriotizmu: aby v meste i v celom Východoslovenskom kraji mladí ľudia zostali, mali možnosť získať kvalitné vzdelanie v oblasti ICT a mali kde pracovať v atraktívnych pracovných pozíciách. Myslím si, že to sa nám podarilo.

Myslite, že tento vás model sa dá zopakovať aj inde?

Nepochybne. Nevymysleli sme nijaký zázračný ani samospasiteľný recept. Prišli sme s niektorými novými formami a dôsledne sme išli za našou víziou. A čo je rovnako dôležité, získali sme na svoju stranu ďalších zainteresovaných mimo našej firmy, bez ktorých by sa to zaiste nepodarilo. Formulka nášho úspechu má tri princípy: Aktívne budujte partnerské vzťahy s akademickými inštitúciami. Vychovávajte si vlastných ICT špecialistov formou vnútrofiremného vzdelávania. Hľadajte vzájomne výhodný win-win-win-win model pre všetkých zainteresovaných, teda firmu ako zamestnávateľa, univerzity, študentov a región. Mali sme azda takpovediac prísť k ovocnému stromu s motorovou pílou, podpíliť ho a zobrať ovocie, ako to, žiaľ, niektorí robia? To by bol hazard! Takto zozbierate ovocie iba jedenkrát!
Naša myšlienka bola taká progresívna a užitočná pre mesto a región, že každý zo zainteresovaných ju prijal za svoju. Od nás sa to automaticky očakávalo. Keď sme s tým prišli na univerzity, dostali sme unikátnu podporu od predchádzajúceho rektora TUKE profesora Sinaya, súčasného rektora profesora Čižmára, ako aj od dekana Prírodovedeckej fakulty docenta Sováka.. Veľmi oceňujem prístup mnohých ďalších ľudí, ktorí na tom pracovali. Všetkých tých nadšencov, ktorí pripravovali študijne plány, postupy, ktorí vedeli, že to potom budú lektorovať a učiť, ako napr. inžinier Sivý, docent Havlice, Dr. Matta a mnohí ďalší. Príkladný bol aj prístup samotných študentov a študentských organizácii. Predseda študentskej komory AS TU Ondrej Látka dokázal vo vnútri študentskej komunity vybudovať vrelý vzťah k tomuto projektu. Spolupracovali sme s nimi aj pri vytvorení ich laboratória Installfest na výučbu Linuxu a sieťových technológií v internátoch, čo funguje dodnes. Upriamili sme pozornosť mladých technicky zdatných študentov na informačné a komunikačné technológie, hoci nie u všetkých to bol spočiatku prvoplánový profesionálny zámer.

Idete však ďalej. Pracujete na T-Systems Education Academy, ktorá má za cieľ preniesť ICT na školy a univerzity, teda tam, kam patrí, rozšíriť ponuku kvalitných voliteľných kurzov ICT, otvoriť možnosť pre štúdium ICT aj pre študentov iných fakúlt, zvýšiť pripravenosť absolventov pre prácu v priemysle.

Je to naša nová iniciatíva a nová filozofia, ktorá sa dohodla a realizuje spolu s Technickou univerzitou v Košiciach, za výraznej podpory jej rektora prof. Čižmára a dekana FEI prof. Vokorokosa. Sú to synchronizované kroky, ktoré sú výhodné pre nás ako IT firmy, pre univerzitu, ale aj pre študentov. My nikdy nebudeme nahrádzať IT vzdelávanie. Pochopiteľne, naďalej sa chceme venovať tomu, na čo sme predurčení, teda našim core business procesom – dodávke kvalitných a spoľahlivých ICT služieb zákazníkom z celého sveta. Chceme zvyšovať a rozširovať úroveň našich IT služieb pre našu materskú spoločnosť, celosvetového telekomunikačného hráča – skupinu DTAG, a jej korporátnych klientov. Zistili sme však, že ak univerzita upraví svoje plány o taký obsah IT vzdelávania, ktorý je dnes potrebný na trhu, tak je to výhodné aj pre nás a preto vieme do tejto zmeny aj zainvestovať. Dnes už vieme, že aj absolventi iných technických odborov ako špecializovanej Fakulty elektrotechnicky a informatiky s veľkou ľahkosťou a s veľkou motiváciou vedia zvládnuť študijné predmety ICT charakteru. Preto spoločne presadzujeme myšlienku, že niektoré ICT predmety by sa mali vyučovať aj na ostatných fakultách Technickej univerzity, ba aj mimo jej rámca. Našou spoločnou prioritou by okrem iného malo byť aj to, aby univerzity vychovávali pripravených odborníkov, ľudí pre prácu v oblasti ICT priemyslu. Zabezpečíme si tým kvalitných ľudí do budúcnosti. Takíto odborníci hravo nájdu uplatnenie v každom odvetví priemyslu na Slovensku či zahraničí.

Samozrejme, je tu jedna dilema. Ozývajú sa hlasy, že takýmto „zaškoľovaním“ absolventov iných technických odborov ako IT ako by ste znižovali význam a opodstatnenosť špecializovaných fakúlt elektrotechniky a informatiky…

Dilem je viac, ako len tá, ktorú spomínate. Ale každá z nich je svojím spôsobom riešiteľná. Dilemu majú v akademickom prostredí – majú učiť konkrétne technológie, alebo všeobecné základy, teoretické princípy? Myslím si, že obidve cesty sú správne a veľmi potrebné. Na veľké teórie, abstraktné modely, teoretické uvažovanie a modelovanie sú ľudia predurčení svojou intelektuálnom výbavou. A takých nie je v každej populácii veľa, možno iba päť či desať percent. Takže v radoch študentov potrebujeme podchytiť aj väčšinu, najmä tých, ktorí sa vedia perfektne veci naučiť a vedia ich spoľahlivo a kvalitne realizovať. Práve preto si myslím, že treba tesnejšie prepájať teóriu s konkrétnymi technológiami. Lebo aj teoretické základy, generické modely si študenti oveľa viac upevnia ak ich odskúšajú v reálnom technologickom prostredí. Preto sme sa napríklad dohodli s univerzitami, že budú pripravovať študentov pre rozličné operačné systémy, čo sa doteraz vyučovalo len okrajovo.
A teraz k vašej otázke: fakulty elektrotechnicky a informatiky či fakulty prírodovedného zamerania s akcentom na ICT majú svoje pevné miesto a mali by sa naďalej rozvíjať. Ale pozrime sa pravde do očí. Aj napriek existencii viacerých špecializovaných fakúlt máme stále nedostatok ICT odborníkov. Nehovoriac už o tom, že čoraz menej mládeže chce študovať tieto náročné odbory. Zároveň vieme, ako sa mladí ľudia v pubertálnom veku rozhodujú pre stredoškolské či vysokoškolské štúdium. Neraz nemajú dostatok informácii či osobnú predstavu, čo by chceli robiť v živote – a tak namiesto informatiky vyštudujú strojníctvo, stavebníctvo, geológiu, chémiu, ekonómiu, sociálnu prácu, a podobne. Prečo im v určitom okamihu, keď sú vyzretejší, neponúknuť ďalšiu alternatívu, trebárs pracovať v oblasti ICT – ak, samozrejme, majú osobnostný potenciál sa ďalej vzdelávať, učiť a napredovať?! Nehovoriac už o tom, že dnes je ICT súčasťou takmer všetkých odvetví a procesov – takže do ICT potom prinášajú títo ľudia cenné poznatky z iných oborov. A keď aj takýto študent nakoniec neskončí v ICT priemysle, poznatky z ICT vzdelávania z našej T-Systems Education Academy si donesie do svojho prostredia a bude ich môcť používať, čím obohatí aj ostatné priemyselné odbory.

Ak by sme to mali zhrnúť, aké je vaše posolstvo z prejdenej cesty?

Nájsť správny, vzájomne výhodný model pre všetkých. Vychádzajúc z nášho prípadu, presadzovať win-win-win-win model tak pre IT zamestnávateľa, ale rovnako pre univerzitu ako aj pre študentov a v konečnom dôsledku pre celý región alebo spoločnosť. A to všetko by malo byť podopreté čistými úmyslami, ktoré sa zdôrazňujú v princípoch spoločenskej zodpovednosti firiem. Len tak to môže priniesť očakávané výsledky. A ešte jednu vec by som chcel zdôrazniť. Všetci, ktorí sú rozhľadení v otázkach moderného rozvoja našej spoločnosti, by mali odovzdávať tieto poznatky ďalej – učiteľom, rodičom ako aj ďalším, zodpovedným za výchovu a smerovanie mladej generácie. Lebo len vzdelaná generácia, a to v smeroch, ktorými sa bude uberať aj vyspelý svet, môže byť nositeľkou štafety moderného Slovenska.

Zhováral sa Jozef Šupšák

Galéria obrázkov

Napísať komentár
Komentáre čitateľov

  • Rozhodne nasledovaniahodný prístup.

    Pridané 08. 08. 2009 | Jozef Šupšák