Zmena úlohy riaditeľa IT

25. 07. 2011 | Komentáre čitateľov [0]

V dnešnej dobe cloud computingu, mobilnej práce, technológií a nových systémov zamestnanosti sa z riaditeľa IT stáva človek, ktorý potrebuje riadiť a viesť ľudí. Tieto charakteristiky sa pre neho ako e-lídra stávajú kľúčovými. Výkonný riaditeľ pre IT sa ocitá na dôležitej križovatke a musí prijímať čoraz rôznorodejšie a interaktívnejšie úlohy v rámci podniku. Posun smerom k službám cloud computing znamená výrazné zmeny pre sektor technológie a pre manažéra IT presun prevádzky z back office do popredia.

Vincent Vanderpoel, viceprezident HP a generálny riaditeľ Divízie Zobrazovania a tlače, LaserJet a Firemné riešenia pre región EMEA

Jednou z výziev, ktorej prevádzkovatelia technologických služieb čelia, je poskytovanie mobilných nástrojov a služieb umožňujúcich pracovníkom ľahké pripojenie do existujúcej infraštruktúry IT a obchodných procesov. A to bez vytvárania ďalších komplikácií či dodatočných nákladov. Malé a stredné podniky sú tak nútené robiť rozhodnutia o svojej ďalšej stratégii vývoja.

Nové technológie a usporiadanie štruktúr vo firmách naznačujú, že na rozdiel od technických zručností sú pre riadenie a využívanie nových horizontálnych vzťahov potrebné tzv. „soft skills“. Ide hlavne o spôsob komunikácie, štýl práce, vyžarovanie či schopnosť empatie, spolupráce a motivácie kolegov či podriadených. V rôznych firmách môžu byť prínosné rôzne kombinácie týchto zručností a ich zosúladenie sa teraz stáva v rukách IT riaditeľa strategicky dôležité. Bezchybná integrácia obchodu a IT sa totiž priamo premieta do celkovo lepších výsledkov a konkurencieschopnosti.

Rozvíjanie IT talentov

Allard de Jong, certifikovaný kariérny kouč vysvetľuje, že v dôsledku týchto rýchlych technologických zmien sa musí výkonný riaditeľ pre IT naučiť sústrediť na zručnosti týkajúce sa práce s ľuďmi. Výrazne odlišný spôsob práce sa v podstate skoncentroval okolo komunikačných zručností, ktoré neboli na pracovisku doposiaľ veľmi doceňované. Viac ako kedykoľvek predtým bude každý jednotlivec pracujúci interne alebo na voľnej nohe potrebovať takúto zručnosť v rámci rýchlo sa meniacich, automatizovaných a náročnejších systémov zamestnanosti. Zručnosti v oblasti práce s ľuďmi, ktoré prízvukuje de Jong, sú nasledovné:

Power – Sila (vplyv, rozhodovanie, dopad)
Ethics – Etika (diplomacia, slušnosť, profesionalita)
Office politics – Politika správania sa na pracovisku (postup, osobný branding, zviditeľňovanie sa)
Persuasiveness – Presvedčivosť (empatia, vynikajúca komunikácia a schopnosť počúvania)
Leadership – Vodcovstvo (nadhľad z perspektívy širších súvislostí, zodpovednosť, riadiace a motivačné zručnosti)
Educational interests – Záujem o vzdelávanie (neustály hlad po vedomostiach a rozvíjaní zručností)

Práve tieto zručnosti sú obzvlášť významné, pretože od výkonného riaditeľa pre IT sa aktuálne vyžaduje napĺňanie obchodných potrieb nad rámec IT infraštruktúry, riadenie vzťahov so zamestnancami a budovanie sieťových služieb.

Za týmto účelom interakcia so zamestnancami a manažmentom na všetkých úrovniach napomáha k lepšiemu porozumeniu obchodných priorít a v konečnom dôsledku robí z výkonného riaditeľa pre IT „e-lídra“2. Vedúce zručnosti a schopnosti riadiť ľudský kapitál za účelom inovácie predstavujú nové kľúčové charakteristiky, ktoré sa dnes od manažéra IT očakávajú.(3)

Aký je najefektívnejší IT riaditeľ?

Najefektívnejší manažér IT je preto ten, ktorý využíva v obchode mäkké zručnosti, pričom dohliada na zlepšenie celkovej efektívnosti a podporuje inováciu. Schopnosť inovácie rovnako naberá na dôležitosti a výkonný riaditeľ pre IT je čoraz častejšie oslovovaný ako ten, čo veci umožňuje (enabler), ako vodca a kľúčový hráč pre zavádzanie noviniek vo firme.

IT riaditeľom môže súčasnú požiadavku prepojenia mobility biznisu a riadenia dokumentov vyriešiť napríklad technológia ePrint.(4)
Pracovníci môžu prostredníctvom mobilného telefónu, notebooku, touchpadu alebo iného zariadenia s prístupom na internet odosielať na tlač dokumenty do officu z akéhoľkolvek miesta, kde sa nachádzajú. Výrobca (HP) odhaduje, že 78 % profesionálov chce zo smartfónu tlačiť. ePrint im môže zlepšiř mobilitu a efektivitu.

 

(1) Zdroj: Interná analýza HP (HP Internal Analysis), All Associates, IDC.

(2) Cath Jennings. Meniaca sa úloha výkonného riaditeľa pre IT v biznise (The changing role of the CIO in the business). 29.1.2008 http://www.computerweekly.com/Articles/2008/01/29/229151/The-changing-role.of-the-CIO-in-the-business.htm

(3) Meniaca sa úloha výkonného riaditeľa pre IT: potreba nových zručností (The changing role of the CIO: new skills needed.) INSEAD. http://knowledge.insead.edu/CIONewSkillsNeeded080805.cfm?vid081

(4) Firmám s pracovníkmi v pohybe, ktorí sa potrebujú pripojiť a používať obsah zo svojich smartfónov zlepšuje HP ePrint Enterprise produktivitu prostredníctvom mobilného prístupu k tlači bez toho, aby údaje v ktoromkoľvek momente opustili bezpečnú sieť. S jedným, všadeprítomným, tlačidlom „Tlač” ePrint Enterprise dáva mobilným pracovníkom priamu kontrolu nad tlačou, pričom im umožňuje rýchlo a ľahko tlačiť dokumenty, fotky, e-maily, atď., a to všetko na úrovni firemnej bezpečnosti. HP ePrint Enterprise si vyžaduje funkciu „email-to-print“ na prepojenie emailových adries a sieťovej tlačiarne. HP ePrint Enterprise vyžaduje smartfón BlackBerry® s prístupom na internet a email s OS 4.5 alebo novším, iPhone® 3G alebo novší s operačným systémom iOS 4.2 alebo novším, HP webOS zariadenie s webOS 1.45 alebo 2.0, alebo zariadenie Android® s operačným systémom 2.1 alebo novším, s osobitne zakúpenou službou bezdrôtového internetu, HP ePrint Enterprise serverový softvér a HP ePrint servisnú aplikáciu. Toto riešenie funguje na tlačiarňach PCL5/6, PCL3 a PCL3GUI (značky HP a iných značiek). BlackBerry si vyžaduje používanie serveru BlackBerry Enterprise Server (BES). HP webOS je dostupný od októbra 2011. Viac podrobností na: www.hp.com/go/ePrintEnterprise.


Napísať komentár

Diskusia k článku je momentálne pozastavená.