Cloud sa udomácnil na špici

27. 02. 2011 | Komentáre čitateľov [29]

Analytici sa zhodujú v jednom: IT svet v roku 2011 bude opäť v niečom iný ako v predchádzajúcom roku. Aj keď od informačných technológií sa a priori očakáva, že progres a neustálu zmenu majú vo svojej genetickej výbave. IT čelia novým výzvam aj tentoraz. Zápas o obnovenie dynamiky IT bude pokračovať najmä v regióne EMEA (Európy, Stredného Východu a Afriky). Po dvoch rokoch poklesu sa tu síce na rok 2011 prognózuje mierny 1,3-percentný nárast vo výdavkoch na IT, no to nič nemení na konštatovaní, že ide o región s najpomalším rastom.

Azda najviac je zasiahnutý trh IT služieb, na rok 2011 je pre región EMEA indikovaný pokles 5,6 percenta. Zákazníci čoraz menej chcú riskovať a sú oveľa citlivejší na ceny služieb a výdavky ako také. Vyššiu efektívnosť možno docieliť dlhodobejšou stratégiou zameranou na riadenie nákladov. Podľa jedného celosvetového prieskumu sa šéfovia informatiky zhodujú na tom, že jedinou schodnou cestou ako to dosiahnuť je zvyšovanie produktivity IT. Povedané na rovinu: zmenou IT procesov, nižšou nákladovou štruktúrou a lepším zacielením IT na dosahovanie celopodnikových cieľov. Cloud computing je jednou z odpovedí.Podľa analytikov Gartner cloud computing zostáva aj pre rok 2011 strategickou technológiou a do roku 2016 sa očakáva jeho stopercentná penetrácia! Ako píšeme na inom mieste, cloud je totiž logickým vyústením doterajšieho technologického vývoja, ktorý dospel do štádia všadeprítomných webových aplikácií a spolupracujúcich más ľudí na veľké vzdialenosti. K novým výpočtovým kapacitám sa teraz dá pristupovať aj bez ich fyzického vlastníctva – rýchlejšie, lacnejšie a flexibilnejšie. Nový koncept služieb totiž umožňuje takzvanú krátkodobú optimalizáciu zdrojov a nákladov, čo v praxi znamená „platím iba za to, čo skutočne využijem“. Možnosti využitia IT služieb typu cloud sú teda široké tak v súkromnom ako aj vo verejnom sektore. Žiaľ, práve verejné inštitúcie najviac zaostávajú vo využívaní predností nového typy služieb. Jedna z najnovších štúdií Európskej únie odhalila, že virtualizáciu využíva iba 23 percent verejných inštitúcii (na rozdiel od 76 percent súkromných firiem) a v prípade nových projektov iba tretina verejných inštitúcií požadovala, aby nová infraštruktúra bola virtualizovaná a pripravená na cloud computing (na rozdiel od takmer 60 percent užívateľov v súkromných firmách). Príčin je viacero, tou najzásadnejšou je slabý ekonomický a spoločenský tlak optimalizovať verejné výdavky, nevynímajúc náklady na IT (verejné zdroje patria všetkým a zároveň nikomu) i slabé odhodlanie politických elít zasadzovať sa za dôslednú realizáciu agendy eGovernmentu.

Ďalšou paradigmou, ktorej budeme svedkami aj v roku 2011, je naše udomácňovanie sa v digitálnom svete. „Čoraz viac žijeme, hráme sa a pracujeme v digitálnom svete, kde nám nakoniec nezostane iná alternatíva ako stať sa »digitálnejšími« s tým, čo máme k dispozícii,“ hovorí Stephen Prentice, viceprezident spoločnosti Gartner. „V roku 2012 bude sieť internetu 75-krát väčšia ako to bolo v roku 2002, a keby bol Facebook krajinou, stal by sa treťou najľudnatejšou krajinou na svete, hneď po Číne a Indii. Nárast počtu zariadení a objemu dát je takisto skutočnosťou, ktorú nemožno ignorovať. Počet inteligentných zariadení vzrastie z dnešných 60 miliárd do roku 2020 na viac ako 200 miliárd.“ Technológia už nie je iba doménou manažérov oddelení IT. Stáva sa majetkom a problémom každého z nás.

 

Napísať komentár