Dátové centrá – globálne trendy a ich realita na Slovensku

12. 08. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Dátové centrum ako srdce IT prostredia musí byť pripravené pre budúcnosť.

Či už sa jedná o potrebu upgrade existujúceho IT prostredia alebo návrh a vybudovanie nového, plánovanie a realizácia sú kľúčom k minimalizácii rizika a nákladov. Služby spojené s návrhom a realizáciou musia byť nastavené tak, aby pomohli vybudovať stabilné, bezpečné, energeticky efektívne dátové centrum s vysokou dostupnosťou. V prípade výstavby dátových centier nezabúdajme na posúdenie spoľahlivosti, možnosti ďaľšieho rastu, dostupnosti plochy, el. energie a chladenia.

Marián Hauskrecht, špecialista pre oblasť dátových centier, IBM Slovensko

WEBCAST

PDF

Napísať komentár