Prípadová štúdia: Virtualizácia – skúsenosti a výzvy po roku ostrej prevádzky vo VSE Košice

15. 07. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Prípadová štúdia: Virtualizácia – skúsenosti a výzvy po roku ostrej prevádzky vo VSE Košice

Prípadová štúdia: Virtualizácia – skúsenosti a výzvy po roku ostrej prevádzky vo VSE Košice

Prezentácia skúsenosti z prechodu prevádzky IT systémov z dedikovaných na virtuálne servery. Stručné zhodnotenie naplnenia očakávaní, uvedenie pozitív a negatív z ekonomického a technického pohľadu. Výzvy do budúcnosti v prevádzke IT systémov v prostredí VSE.

Pavol Dzurňak, VSE IT služby

WEBCAST

PDF

Napísať komentár