Prípadová štúdia: Virtualizácia Windows platformy v DC Slovak Telekom

15. 07. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

Prípadová štúdia: Virtualizácia Windows platformy v DC Slovak Telekom

Prípadová štúdia: Virtualizácia Windows platformy v DC Slovak Telekom

Ide o o jeden z kľúčových projektov programu IT Platform consolidation v podmienkach DC Slovak Telekom (ďalej ST), ktorý je ostro sledovaný manažmentom ST a reportovaný do materskej firmy Deutche Telekom. Sleduje splnenie niekoľkých úsporných opatrení, medzi ktoré patrí úspora elektrickej energie pre napájanie a chladenie, úspora nákladov na supportných zmluvách, zjednodušenú spravu systémov, skrátenie prípravy prostredia pre nové systémy a lepšie podmienky pre disaster recovery.

Gejza Tomko, vedúci odboru prevádzky služieb IT infraštruktúry Slovak Telekom

WEBCAST

PDF

Napísať komentár