e-LEARNING – súčasný stav a perspektívy využívania technológií

28. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

* e-Learning síce vyžaduje od študujúcich väčšie nároky na počítačové zručnosti a vedomosti, no ponúka alternatívne riešenie situácie vo vzdelávaní. * Čoraz častejšie sa objavuje nový systém vzdelávania a absolvovania kurzov či ponuka vzdelávacích modulov prostredníctvom služieb internetu (elektronické vzdelávanie) formou dištančného vzdelávania * Ešte stále až 60 % slovenskej populácie inklinuje k vzdelávaniu, v ktorom však vo vysokej miere absentuje „európsky rozmer vzdelávania“ a zameranie sa na rozvoj kľúčových kompetencií pre celoživotné učenie sa.

Tento článok vyžaduje prihlásenie. Prihláste sa prosím.
Ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík