e-LEARNING – súčasný stav a perspektívy využívania technológií

28. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

* e-Learning síce vyžaduje od študujúcich väčšie nároky na počítačové zručnosti a vedomosti, no ponúka alternatívne riešenie situácie vo vzdelávaní. * Čoraz častejšie sa objavuje nový systém vzdelávania a absolvovania kurzov či ponuka vzdelávacích modulov prostredníctvom služieb internetu (elektronické vzdelávanie) formou dištančného vzdelávania * Ešte stále až 60 % slovenskej populácie inklinuje k vzdelávaniu, v ktorom však vo vysokej miere absentuje „európsky rozmer vzdelávania“ a zameranie sa na rozvoj kľúčových kompetencií pre celoživotné učenie sa.

Tento článok vyžaduje prihlásenie. Prihláste sa prosím.
Ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.

Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie