Prehľad akreditovaných IT odborov na vysokých školách v SR

30. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [20]

štúdijný odbor, štúdijný program, stupeň štúdia,udeľovaný titul, forma štúdia, hlavná náplň štúdia, prijímacie pohovory

Prehľad fakúlt

Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita, Košice

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Žilina

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU Bratislava

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta mechatroniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Fakulta Informatiky, Bratislavská vysoká škola práva

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG),

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Napísať komentár
Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie

7.11.2019, Bratislava

  • Znalostný manažment – praktiky, technológie a praktické príklady
  • Learning Management System
  • Budoucnost organizací a jak se na ni připravit
  • Umelá inteligencia a znalosti

13. ročník konferencie Projektový manažment: Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi

22.-23.10.2019, Bratislava

Tri predkonferenčné workshopy
Hybridné projektové riadenie