Prehľad akreditovaných IT odborov na vysokých školách v SR

30. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [20]

štúdijný odbor, štúdijný program, stupeň štúdia,udeľovaný titul, forma štúdia, hlavná náplň štúdia, prijímacie pohovory

Prehľad fakúlt

Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita, Košice

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Žilina

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU Bratislava

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta mechatroniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Fakulta Informatiky, Bratislavská vysoká škola práva

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG),

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Napísať komentár
Digitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

  • Efektívne vymáhanie práv
  • Ochrana súkromia v digitálnom svete
  • IT zmluvy

Bratislava, 24.9.2020

Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

8. septembra 2020, DoubleTree by Hilton, Bratislava

  • Riziká – prístupy a postupy na ich elimináciu
  • Riziká & informačná a kybernetická bezpečnosť