Vzdelávanie IT profesionálov

14. 10. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

SOFT-TRONIK SK, autorizované školiace stredisko v Bratislave poskytuje ako jediné v SR certifikačné školenia spoločnosti VMware. Z ponuky školení si môžu vybrať obchodne i technicky zameraní ľudia, odborníci na virtualizáciu, aj ľudia, ktorí v danej oblasti len začínajú.

STAŇTE SA VMWARE CERTIFIKOVANÝM PROFESIONÁLOM

Školiace centrum ponúka zákazníkom školenia z oblasti virtualizácie od roku 2007 a záujem o túto tému neustále stúpa. V roku 2008 sa tu vyškolilo celkovo 102 IT špecialistov. Už v septembri roku 2009 dosiahol tento počet rovnakú úroveň.Po absolvovaní školenia študent dostane certifikát, na ktorého základe môže získať titul VCP – VMware Certified Professional. Okrem toho, certifikačné školenia dopĺňajú ďalšie školiace aktivity ako workshopy a semináre zamerané na špecifické témy z oblasti virtualizácie.

VYŠKOLIŤ SA MÔŽE I KONCOVÝ UŽÍVATEĽ

Účastníkmi VMware školení sú nielen reselleri a integrátori riešení, ale aj samotní koncoví užívatelia, ktorí majú VMware riešenia nasadené vo svojej spoločnosti. V rámci firmy tak získajú vyškoleného človeka a odborníka, ktorý následne dokáže inštalovať a konfigurovať bez toho, aby bol odkázaný na pomoc „zvonku“. Školenie vedie certifikovaný VMware inštruktor, ktorý interaktívne pracuje so študentmi počas trvania kurzu a v prípade potreby i po jeho skončení. Počas kurzu študenti získajú teoretické poznatky, ktoré si následne precvičia na praktických príkladoch vo vytvorenom virtuálnom prostredí. V stredisku je nasadená virtualizácia pracovných staníc na platforme VMware View a novovybudovaná infraštruktúra ponúka účastníkom kurzu možnosť demonštrácie virtualizačných technológií priamo na školení. Prostredie je pritom možné prispôsobovať špecifickým požiadavkám užívateľov.

NOVÁ PRODUKTOVÁ RADA VMWARE VSPHERE

V apríli tohto roku ohlásila spoločnosť VMware zavedenie novej produktovej rady VMware vSphere, ktorá je doplnená o množstvo nových funkcionalít. V závislosti od toho vznikli ďalšie školenia, kde sa predstavujú nové funkcie tohto radu, prípadne školenia, ktoré poskytujú upgrade informácií pre minulých účastníkov VMware kurzov.
Ponuku všetkých školení VMware nájdete na stránke www.soft-tronik.sk/skoleniavmware, prípadne sa môžete obrátiť na zástupov spoločnosti SOFT-TRONIK SK.

OHLASY ZO „ŠKOLSKÝCH“ LAVÍC

Na tému užitočnosti a potrebnosti podobných podujatí a školení na zvyšovanie kvalifikácie s nami hovorili niektorí účastníci kurzu.

Tomáš Gerhát (Siemens Enterprise Communications, a.s.) – Podobné školenia pokladám za veľmi užitočné aj vzhľadom na našu spoločnosť, pretože naši zákazníci požadujú certifikáty a keď v rámci projektov implementujeme riešenia, je dobré, keď je zákazník informovaný, že spoločnosť má certifikovaných ľudí na danú aplikáciu. Málo vysokoškolsky vzdelaných ľudí robí v praxi to, čo sa naučili v škole, naopak – v zamestnaní sa vyvíjajú určitým presne vymedzeným smerom. Na vysokej škole sa síce naučia riešiť všeobecné problémy, ale úzka špecializácia je na trhu nevyhnutná, pretože tam sa vyžadujú ľudia, ktorí, ako sa vraví, vidia hlbšie práve do určitej konkrétnej problematiky.

Peter Chudý (CDP, s.r.o.) – Školenie potrebujem pre svoju prácu, pretože ide o nový rad produktov. Práve v dôsledku prudkého vývoja v tejto oblasti nemá žiadna škola šancu držať dôsledne krok s dobou. Chcem sa učiť, osvojiť si tento nový produkt, pretože zákazník si vysoko cení úzko špecializovaných odborníkov a napokon aj sám certifikát má pre mňa svoju hodnotu. Chcem, aby naša firma mohla poskytnúť zákazníkom maximum.

Peter Stachura (Scientia, a.s.) – Absolútne sa zhodujem s názormi kolegov. Naša spoločnosť sa chce stať partnerom spoločnosti VMware, čoho podmienkou je absolvovanie tohto kurzu. Následne je potrebné vykonať odbornú skúšku. Virtualizácia sa dostáva do popredia a naša spoločnosť ju chce prezentovať zákazníkovi na určitej odbornej úrovni.

Dalibor Líška (Sanofi Aventis) – Som zo spoločnosti, ktorá je koncovým užívateľom tohto systému. Dosiaľ sme ho outsourcovali, ale v budúcnosti by sme sa chceli outsourcingu v tejto oblasti vyhnúť. Nechceme sa spoliehať iba na človeka zvonku, ale chceme mať svojho vlastného vyškoleného odborníka. Dosiaľ som bol iba samouk, preto veľmi oceňujem, že mám možnosť prostredníctvom kurzu získať ucelené informácie a navyše na jednom mieste.

Napísať komentár