Abeceda IT projektového manažmentu

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

*Manažovanie IT projektov je ako žonglovanie s pudingom. Nie je to vôbec ľahké. Informačné technológie sú špeciálne chúlostivé, pretože sa stále presúvajú, menia, adaptujú a kladú vysoké nároky na obchodovanie. Tradičný projektový manažment, ktorý sa používa v stavebníctve alebo výrobe, sa zaoberá trojrozmernými priestorovými elementmi. Namiesto toho IT projektový manažment sa komplikovane presúva k obchodným potrebám a požiadavkám zúčastnených osôb. Pretože je ťažké zrealizovať dobrý IT projektový manažment, prichádzame so zoznamom všeobecných otázok a odpovedí, aby sme vysvetlili jeho dôležitosť a aby ste sa ľahšie stali majstrami v IT projektovom manažmente.*

Manažovanie IT projektov je ako žonglovanie s pudingom. Nie je to vôbec ľahké. Informačné technológie sú špeciálne chúlostivé, pretože sa stále presúvajú, menia, adaptujú a kladú vysoké nároky na obchodovanie. Tradičný projektový manažment, ktorý sa používa v stavebníctve alebo výrobe, sa zaoberá trojrozmernými priestorovými elementmi. Namiesto toho IT projektový manažment sa komplikovane presúva k obchodným potrebám a požiadavkám zúčastnených osôb. Pretože je ťažké zrealizovať dobrý IT projektový manažment, prichádzame so zoznamom všeobecných otázok a odpovedí, aby sme vysvetlili jeho dôležitosť a aby ste sa ľahšie stali majstrami v IT projektovom manažmente.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
Projekty sú krátkodobým úsilím o vytvorenie unikátneho produktu, služby alebo zariadenia, ako je výmena starých serverov, vytvorenie stránky s elektronickým obchodovaním, tvorba obrázkov, alebo spájanie dát do databázového systému.
Všetky projekty sú viazané tromi faktormi: čas, náklady a predmet projektu. Aby bol projekt úspešný, tieto tri faktory (často nazývané Trojica faktorov projektového manažmentu) musia byť v rovnováhe. Ak je ktorýkoľvek z faktorov v nerovnováhe, projekt smeruje ku krachu.
Všetky projekty, IT alebo iné, prechádzajú v cykle projektového manažmentu piatimi fázami: začatie projektu, projektovanie, vykonávacia fáza, monitorovacia fáza, kontrolná fáza a ukončenie. Každá fáza obsahuje procesy, ktoré prechádzajú z myšlienky do implementácie.

PREČO IT PROJEKTY TAK ČASTO ZLYHÁVAJÚ?
IT projekty zlyhajú z rozličných dôvodov. Najčastejšie preto, že boli zložito naplánované. Obsahovali zvyčajné výzvy z oblasti projektového manažmentu, ako termín ukončenia, obmedzený rozpočet a zahŕňali príliš veľa ľudí, ktorí boli zasvätení do projektu. Súčasne čelili unikátnym technologickým výzvam od hardvéru, operačného systému, siete, alebo databázových systémov, bezpečnosti, prevádzkovým otázkam a výzvam výrobcov na základe ich konfigurácie softvéru a hardvéru.
Analýzy ukazujú, že IT projekty zlyhali na začiatku – nie na konci – kvôli nedostatočnému plánovaniu. IT spoločnosti musia zvážiť zdroje, ktoré potrebujú vyčleniť na projekt, nevyhnutné zručnosti, ľudí, ktorých do projektu zaangažujú, a realisticky odhadnúť čas, potrebný na vytvorenie, testovanie a implementáciu projektového dodania. Inak sa projekt stane chaosom. IT spoločnosti ho nikdy nedokončia načas. Rozpočet a závislosť od funkcionárov sú zvyčajnými faktormi podporujúcimi úspech projektu.

Napísať komentár