Metodika projektového riadenia pre prax

29. 07. 2009 | Komentáre čitateľov [0]

*Existuje veľa spôsobov ako vzdelávať projektových manažérov pre prax. V súčasnosti sú k dispozícii viaceré medzinárodné štandardy, ktoré ponúkajú sumu informácií a poznatkov z oblasti projektového riadenia. Ako však efektívne pripraviť nových odborníkov pre projektové riadenie? Akú metodiku a aký spôsob vzdelávania preferovať?*

Metodika

Jedna univerzálna metodika plánovania a riadenia projektov využiteľná pri vzdelávaní odborníkov na projektové riadenie síce neexistuje, avšak vzdelávacie inštitúcie vyvinuli viacero zaujímavých prístupov. Jeden z nich uvedieme na ilustráciu. Vypracovala ju spoločnosť FBE Bratislava pre potreby vzdelávacích kurzov.
Vytvorenie projektového tímu a voľba manažéra projektu
Hodnoty projektu vytvárajú ľudia, preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť úvodnému zoznámeniu sa členov tímu a vytvoreniu si pravidiel tímovej práce. Zapojenie členov tímu do tvorby spoločných pravidiel vytvára predpoklady pre ich rešpektovanie v praxi.

Metodika využíva jednoduchý princíp „krok za krokom“ a je koncipovaná do nasledujúcich krokov:

0. Vytvorenie projektového tímu a voľba manažéra projektu.
1. Vízia – poslanie – projekty.
2. Výber projektu.
3. Požiadavky záujmových skupín.
4. Premena požiadaviek na „SMART“ ciele (I. transformácia).
5. Generovanie projektových úloh zo „SMART“ cieľov (II. transformácia).
6. Sieťový graf a etapový model projektu.
7. Matica rizík.
8. Analýza silových polí.
9. Využitie softvérových nástrojov na plánovanie, monitorovanie a riadenie projektu.

Napísať komentár