Riadenie projektu na základe manažérskych etáp a stanovených tolerancií

30. 12. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

V rámci plánovania projektu poskytuje metodika PRINCE2® princíp rozdelenia projektu na manažérske etapy. V rámci projektu je možné nastaviť ľubovoľný počet etáp rôzneho trvania. Rozhranie medzi etapami slúžia na overenie progresu projektu a rozhodnutie o pokračovaní alebo zastavení projektu zo strany Projektového výboru.

Tento článok vyžaduje prihlásenie. Prihláste sa prosím.
Ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie


20. marca 2019, Bratislava

  • Nová norma ISO 31000:2018 Manažérstvo riziká
  • Prípadové štúdie z praxe
  • Praktické techniky manažérstva rizík