Výročná konferencia Projektový manažment 2009 - Trendy a stratégie

12. 01. 2010 | Komentáre čitateľov [0]

V polovici októbra sa v Bratislave uskutočnila ďalšia z odborných konferencií nášho časopisu Projektový manažment 2009 - Trendy a stratégie, tentoraz ako spoločné podujatie so Spoločnosť pre projektové riadenie.

Na konferencii, ktorá bola primárne určená najmä pre vedúcich pracovníkov, riaditeľov projektových kancelárií, projektových manažérov, členov projektových tímov, konzultantov a ďalších sa zúčastnilo vyše 180 odborníkov.

V centre pozornosti boli také aktuálne témy ako: Riadenie projektov v súčasnosti, * Trendy v projektovom riadení 2010 – 2015, * PMBoK 4th Edition, * PRINCE2 verzia 2009, * Riadenie projektov a multiprojektov v praxi metódou kritickej reťaze, * Projektové riadenie vo virtuálnom prostredí, * Riadenie projektov v prostredí štátnej správy, * Adaptácia PRINCE2 pre systémového integrátora, * Vytváranie úspešných projektových tímov – ako ich budovať, ako predchádzať ich zlyhaniu. Osobitnú pozornosť vzbudila panelová diskusia, v ktorej renomovaní odborníci diskutovali na tému riadenia projektov v praxi – aká je ich realita a aké sú očakávania.

Webcastový záznam z konferencie nájdete po zaregistrovaní na Webcastový záznam

Napísať komentár